(Poistunut julkaisusta)

Liiketoimintapainotteinen sovellusasiantuntija
Verohallinto

Alkuperäinen julkaisupäivä 2.10.2019

Mitä odotamme sinulta?

Oletko kiinnostunut kehittämään verotuksen uutta tietojärjestelmää?
Toimitko rohkeasti tulkkina liiketoiminnan ja tekniikan välissä?

Pääset mukaan seuraaviin tehtäviin:

• tutustut erilaisiin liiketoiminnan kehityskohteisiin ja niiden vaatimuksiin. Analysoit kehityskohteita ja etsit ratkaisuehdotuksia liiketoiminnan asettamiin vaatimuksiin yhteistyössä liiketoiminnan ja palvelutoimittajien kanssa.
• tuet liiketoimintaa päätöksenteossa.
• vastaat, että tehtäväalueesi asiat otetaan käyttöön siten, että suunnitellut tavoitteet ja hyödyt toteutuvat.
• seuraat tehtäväalueesi toimintaa ja teet toimintaa koskevia parannusehdotuksia.
• vastaat tehtäväalueesi testauksen sisällöstä, kattavuudesta ja liittymien testaukseen käytettävästä testidatasta.

Työviikkoosi kuuluu:

Työviikkosi voivat koostua seuraavanlaisista tehtävistä:
• liiketoiminnan vaatimusten ja odotusten läpikäyntiä yhdessä liiketoiminnan kanssa.
• palavereita toimittajan kanssa.
• käyttöönoton suunnittelua ja koordinointia omalla vastuualueella.
• uusien toiminnallisuuksien dokumentointia.
• virhe- ja häiriöselvittelyä.
• korjausten ja uusien ominaisuuksien testausta.

Mikä tekee sovellusasiantuntijan työstä tärkeää?

Kun työskentelet Verohallinnossa sovellusasiantuntijan tehtävässä pääset vaikuttamaan Verohallinnon uuden tietojärjestelmäkokonaisuuden toiminnallisiin ratkaisuihin ja olet kriittinen moniosaaja liiketoiminnan ja tekniikan välissä.

Hakijalta odotamme

• kokemusta määrittely- ja ohjelmointityöstä
• kokemusta iteratiivisesta systeemityömenetelmästä
• kokemusta asiakastietojärjestelmien parissa työskentelystä
• paineensietokykyä ja pitkäjännitteisyyttä
• hyviä ilmaisu-, yhteistyö- ja kommunikointitaitoja
• suunnitelmallista ja systemaattista työskentelytapaa
• hyvää suullista ja kirjallista esitystaitoa sekä hyvää englannin kielen taitoa

Luemme eduksi:
• verotuksen yleisosaamisen ja kiinnostuksen kehittyä verotuksen osaajana
• kokemuksen GenTax-järjestelmän määrittely-, käyttöönotto- tai kehitystyöstä
• kokemuksen tekniikan ja toiminnan rajapinnassa työskentelystä