(Poistunut julkaisusta)

Liiketoiminta-arkkitehti, Kehitys- ja tietohallintoyksikön Arkkitehtuuriyksikkö
Verohallinto

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.6.2019

Viran/tehtävän kuvaus

Liiketoiminta-arkkitehtina vastaat Verohallinnon liiketoiminta-arkkitehtuurin suunnittelusta ja siihen liittyvästä tuesta sekä hallinnan ja johtamisen tukemisesta omalla vastuu-alueellaasi. Lisäksi ohjaat ja opastat liiketoiminta-arkkitehtuurin hyödyntämisessä ja pidät tarvittavia koulutuksia. 

Tehtäviisi kuuluu vastata, että: 
• Tehtävät ratkaisut toteuttavat Verohallinnon strategisia tavoitteita ja johdon linjauksia
• Rakennettavat toiminallisuudet ovat yhtenäisiä yli prosessi- ja yksikkörajojen
• Liiketoiminnan vaatimukset toteutuvat 

Lisäksi liiketoiminta-arkkitehtinä: 
• Toimit liiketoimintaosaajana ja tuet mm. prosessinomistajia toiminallisuuksien määrittelyssä
• Autat löytämään mahdollisimman helppokäyttöisiä ja helposti ylläpidettäviä ratkaisuja, jotka täyttävät toiminnan tarpeet, ottavat huomioon vaikutukset muihin prosesseihin ja edistävät koko Verohallinnon tavoitetilaa 
• Tarjoat liiketoiminnalle näkemyksiä ICTn mahdollisuuksista toiminnan kehittämiselle
• Teet aktiivista yhteistyötä toimittajien kanssa parhaiden ratkaisujen löytämiseksi ja uusien ominaisuuksien hyödyntämiseksi
• Teet aktiivista yhteistyötä toiminnallisten asiantuntijoiden kanssa sekä muun Verohallinnon kanssa

Tehtävät on sijoitettu liiketoiminta-arkkitehtuuriryhmään. 

Hakijalta odotamme

• Soveltuvaa korkeakoulututkintoa 
• Kokemusta ja näyttöä liiketoiminta-arkkitehtuurin kehittämisestä ja ylläpidosta
• Vahvaa kehittämisotetta, itsenäistä työskentelyotetta, ratkaisukeskeisyyttä 
• Kykyä toteuttaa muutoksia ja viedä niitä käytäntöön 
• Kokemusta verkostoissa toimimisesta ja verkostojen johtamisesta 
• Erinomaisia vuorovaikutus- ja organisointitaitoja
• Erinomaisia viestintätaitoja
• Hyvää englannin kielen taitoa
• Hyvää kokonaiskuvaa Verohallinnon toiminnasta ja prosesseista

Luemme eduksi
• GenTax-järjestelmän laajaa tuntemus
• Kokemus GenTax-järjestelmän kehittämisestä
• GenTaxin kansainvälisen tietojenvaihdon tietovirtojen ja rajapintojen asiantuntemus 
• GenTax-Katre-rajapinnan ja siihen liittyvien menettelyiden asiantuntemus 
• EU:n CCN-verkon ja tämän kautta tapahtuvan tietojenvaihdon rajapintojen tuntemus

Turvallisuusselvitys

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). 
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävän palkkaus määräytyy Verohallinnon palkkausjärjestelmän vaativuustason 14 mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkanosa on 4565,76 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 48 % tehtäväkohtaisesta palkasta. Hakija voi esittää palkkatoiveen.

Edut

Joustava työaika, etätyömahdollisuus, liikunta- ja kulttuurisetelit, työmatkaseteli, työnantajan tukema lounas

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Kyseessä on työsuhde. 

Huomioithan, että hakemukset ovat julkisia asiakirjoja. 

Tehtävään voidaan soveltaa enintään kuuden (6 kk) kuukauden koeaikaa.