(Poistunut julkaisusta)

Liiketoiminnan projektipäällikkö
SOK Matkailu- ja ravitsemiskaupan ketjuohjaus

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.3.2019
Haluatko olla mukana hotellikokemuksen digitaalisessa kehittämisessä? Oletko kiinnostunut kuvaamaan, määrittämään ja yhtenäistämään majoituksen ydinprosesseja sekä toimintamalleja yhdessä hotellien, myyntipalvelun ja tukitoimintojen kanssa?

Isona osana hotellikokemuksen digitaalista kehittämistä on hotellien nykyisen varausjärjestelmän siirtäminen Opera Cloud -pilvipalveluun Suomen ja Viron Sokos hotelleissa. Opera Cloud- projektissa kuvataan, yhtenäistetään ja tarkoituksenmukaistetaan hotellien toimintamallit ja liiketoimintaprosessit. Kuvattujen toimintamallien pohjalta määritellään pilvipalvelusta käyttöönotettavat toiminnot ja niiden konfiguroinnit & parametroinnit.

Toimintamalleja määriteltäessä hyödynnetään palvelun tarjoamia mobiilitoimintoja ja pyritään huomioimaan myös laajemmin digitalisaation vaikutukset palveluprosesseihin ja hotellikokemukseen. Käyttöönotettava hotellijärjestelmä on keskeinen hotellien, myynnin ja revenue managementin sekä muiden tukitoimintojen työväline ja toimii perustana koko hotelliliiketoiminnalle.

Tehtävästä tarkemmin

Liiketoiminnan projektipäällikkönä vastaat projektisuunnitelmassa liiketoiminnan vastuulle määriteltyjen tehtävien edistymisestä sekä osallistut näiden tehtävien toteuttamiseen.

Tehtävään sisältyy esimerkiksi hotellien nykyisten käytäntöjen ja toimintamallien selvittäminen ja kuvaaminen sekä käytössä olevien liiketoimintaprosessien kuvaaminen. Tämän jälkeen tulee luoda liiketoimintaprosessien ja toimintamallien tahtotila huomioiden matkailukaupan digitaalisen hotellikokemuksen tavoitetila. Tavoitetilaa peilataan uuden järjestelmän tarjoamiin mahdollisuuksiin, jonka jälkeen määritellään mahdolliset uudet toimintamallit ja liiketoimintaprosessit.

Tehtävä sisältää käyttöönotettavan järjestelmän testausta suhteessa liiketoimintaprosesseihin ja toimintamalliin sekä päätöksien hakua projektissa tarvittaviin liiketoiminnallisiin kysymyksiin. Käyttöönoton aikana kuvaat uudet toimintamallit, liiketoimintaprosessit sekä tuotat järjestelmän käyttöohjeita koulutus- ja ohjeistusmateriaaleiksi. Olet myös mukana organisoimassa koulutuksia sekä kouluttamassa kaikki Sokos Hotelleissa työskentelevät, jotka käyttävät hotellijärjestelmää omassa työssään.

Työskentelet tiiviissä vuorovaikutuksessa samassa projektissa työskentelevän IT projektipäällikön sekä projektitiimin kanssa. Kun projekti siirtyy toteutusvaiheeseen, pääset mukaan kouluttamaan ja valmentamaan kaikkien Suomen ja Tallinnan Sokos Hotellien vastaanottojen ja myyntipalveluiden henkilökunnan.

Tehtävässä menestyminen edellyttää laajaa matkailukaupan liiketoimintaosaamista sekä kokemusta joko matkailukaupan tukitoiminnoista tai operatiivisista toiminnosta, mielellään molemmista. Aiempi kokemus projektimaisesta työskentelystä sekä projektihallinnan työkaluista edesauttaa tehtävän hoitoa myös osaltaan. Mikäli olet systemaattinen, sinnikäs ja hyvät vuorovaikutustaidot omaava henkilö, joka ei pelkää tarttumista uusiin asioihin tai kokonaan uusien tapojen kehittämistä, olet etsimämme henkilö. Työtehtävä on määräaikainen tehtävä, joka alkaa mahdollisimman pian ja kestää 12/2020 saakka. Tulet olemaan osa Matkailukaupan ketjuohjauksen Revenue Managemet -tiimiä. Tiimin jäsenet ovat sekä kollegoitasi että osa projektitiimiä. Työpisteesi sijaitsee Herttoniemessä mutta tehtävän luonteen vuoksi työtä tehdään projektin aikana eri puolilla Suomea ja Viroa sekä virtuaalisesti että paikan päällä.

Lisätietoja tehtävästä antaa Revenue Management johtaja Nina Nieminen (050 388 4453).

Hakuaika tehtävään päättyy 22.3.2019.