(Poistunut julkaisusta)

Lektor i svenska som modersmål i gymnasiet
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.1.2020

Beskrivning av jobbet: Mattlidens gymnasium lediganslår en tillsvidare tjänst som lektor i svenska som modersmål. Undervisningstimmarna består av gymnasietimmar på den allmänna svenskspråkiga gymnasielinjen samt eventuellt på den engelskspråkiga IB-linjen (International Baccalaureate).

Arbetsplats: Mattlidens gymnasium, Mattliden 1.

Arbetstid: i enlighet med UKTA

Det ledigförklarade jobbet är ett tjänsteförhållande.

Arbetsförhållandet börjar i augusti 2020.


Behörighetskrav: Ämneslärarbehörighet i svenska som modersmål för gymnasiet

Behörighetsvillkoren har fastställts i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998).


Vi förutsätter: utmärkta kommunikativa färdigheter och IKT-kunskaper; samarbetsvilja och -förmåga med gymnasiets ledning, lärare och annan personal i t.ex. studerandevårdsarbete, tutorverksamhet, läroplansarbete, tema- och utflyktsdagar; beredskap att ta del av teamarbete på gymnasiet och axla ansvar för något av de i gymnasiets vardag förekommande övriga uppgifterna.

Vi värdesätter: erfarenhet av gymnasieundervisning, goda kunskaper i engelska och beredskap till att vara grupphandledare till en basgrupp.

Mattlidens gymnasium är det enda svenskspråkiga gymnasiet i Esbo, 12 km väster om Helsingfors centrum. Skolan ligger intill Västerleden och har goda trafikförbindelser, såväl med Helsingfors som med olika delar av Esbo och med Grankulla. För närvarande har skolan ca 580 studerande av vilka ca 150 är IB-studerande som studerar för den internationella studentexamen International Baccalaureate.