(Poistunut julkaisusta)

Lektor i historia och samhällslära
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.1.2021

Vanda stad, Fostran och lärande, Svenskspråkiga servicen
Vanda stad/Helsinge gymnasium

Övitsbölevägen 3, 01510 Vanda

Anställningsförhållandets längd: ordinarie 09.08.2021 - 

Hej, du som är behörig lärare i historia och samhällslära! Letar du efter en arbetsplats med kunniga och trevliga kolleger samt god stämning. Vi välkomnar dig till Vanda för att arbeta huvudsakligen i Helsinge gymnasium, men med några årsveckotimmar undervisning i Helsinge skola i samma skolbyggnad. Vi önskar anställa en lektor i historia och samhällslära. Till ditt huvudsakliga arbete hör att planera, genomföra och utvärdera undervisningen. Våra skolor har en positiv och engagerad arbetsgemenskap och en trivsam atmosfär. I gymnasiets senaste trivselenkät uppgav 83% av de studerande att det är en positiv atmosfär i gymnasiet och 95% att de känner sig trygga. Arbetet i gymnasiet är organiserat enligt principen med delat ledarskap och styrs av en ledningsgrupp. Vi utvecklar ständigt vår skola och våra arbetssätt, bl.a. med stöd av interna pedagogiska caféer och pedagogiska tutorlärare.

Helsinge gymnasium har ca 150 studerande och 20 lärare. Skolan är välutrustad med modern teknik, vilket ger möjlighet till mångsidiga undervisningsmetoder. I samma skolcentrum finns Helsinge skola och skolcentret är beläget i en historiskt värdefull miljö i Helsinge kyrkoby. Bussförbindelserna är goda längs Tusbyleden samt till bl.a. Dickursby.

Bekanta dig med vår skola här: http://www.helsingegymnasium.fi/

I Vanda, vårt lands fjärde största stad, samarbetar vi i olika nätverk och har mod att pröva på nya verksamhetssätt. Staden är en trygg arbetsgivare som erbjuder de anställda omfattande möjligheter att utveckla sitt kunnande. Undersökningar visar att stämningen är bra på arbetsplatserna i Vanda och enligt den nationella Kommun 10-undersökningen denna höst skulle 91% av undervisningspersonalen inom den svenskspråkiga servicen rekommendera sin arbetsgivare. Vi arbetar enligt stadens värderingar: öppenhet, kurage, ansvarsfullhet och samhällsgemenskap.

Uppgifter om anställningen

Behörighetsvillkor: Behörighet enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 986/1998

Villkoren i tjänsteförhållandet bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA).

Tillstånd som krävs: Den utnämnda personen ska uppvisa ett giltigt utdrag ur brottsregistret. Före utnämningen ska ett godtagbart intyg över hälsotillståndet från företagshälsovården uppvisas.

Antalet anställningar: 1

Prövotid: Anställningen har 6 månader prövotid

Heltids-/deltidsarbete: heltid

Typ av anställning: Tjänsteförhållande

Arbetstid: I enlighet med det tjänste- och arbetskollektivavtal som tillämpas 

Kontaktinformation:
Rektor
Blomstedt, Johanna
040 7492 532
fornamn.efternamn(at)vantaa.fi

Vanda är en ansvarsfull arbetsgivare. Vi stöder våra anställdas välbefinnande och kompetens, och främjar en god atmosfär inom arbetsgemenskaperna. Vi utvecklar ständigt vårt chefsarbete.
Skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem.

Videointervju kan användas i rekryteringsprocessen.