Lektor i gymnastik för grundskolan, Mattlidens skola
Esbo stad

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 10.1.2022

Beskrivning av jobbet: regelrätta ämnesläraruppgifter.

Skolans namn och adress: Mattlidens skola, Mattberget 1

Arbetstid: enligt UKTA

Det ledigförklarade jobbet är ett tjänsteförhållande.

Tjänsteförhållandet börjar i augusti 2021.

Behörighetskrav: Ämneslärarbehörighet i gymnastik för grundskolan / gymnasiet

Lärarbehörigheterna fastställs i enlighet med förordningen nr 986/98 om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet.

En lärare som undervisar i den grundläggande utbildningen skall ha utmärkt förmåga att använda skolans undervisningsspråk i tal och skrift.

Vi förutsätter:
Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

Vi värdesätter: en sund elevsyn samt förmåga och intresse att utveckla och samarbeta för att på positva sätt främja elevernas välmående och inlärning.

Den svenskspråkiga grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen i Esbo erbjuder barn och unga mångsidig och högkvalitativ undervisning som utgör en grund för livslångt lärande. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot