(Poistunut julkaisusta)

Lektor i gymnastik, 2 tjänster, Mattlidens skola
Esbo stad

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.1.2020

Regelrätta gymnastikläraruppgifter i grundskolan samt förmåga att hålla vissa kurser i gymnasiet.

Skolans namn och adress: Mattlidensn skola, Mattliden 1, 02230 Esbo

Arbetstid enligt UKTA

Det ledigförklarade jobbet är ett tjänsteförhållande.

Tjänsteförhållandet börjar i augusti 2020.

Lektorn i gymnastik ska kunna hålla vissa kurser även på gymnasiet, som t.ex. gammeldans.

Behörighetskrav: Ämneslärarbehörighet i gymnastik för grundskolan / gymnasiet

Lärarbehörigheterna fastställs i enlighet med förordningen nr 986/98 om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet.

En lärare som undervisar i den grundläggande utbildningen skall ha utmärkt förmåga att använda skolans undervisningsspråk i tal och skrift.

Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

Vi värdesätter förmåga att undervisa vissa kurser på gymnsiet.

Den svenskspråkiga grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen i Esbo erbjuder barn och unga mångsidig och högkvalitativ undervisning som utgör en grund för livslångt lärande. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.