(Poistunut julkaisusta)

Lektor i finska, vikariat, Storängens skola
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.5.2019

Lektor i finska, vikariat, Storängens skola

Työavain 3-884-19
Määräaikainen virkasuhde alkaen 12.08.2019 (päättyy 02.02.2020)
Hakuaika päättyy 20.05.2019 kello 15:45
Storängens skola , Esboviksvägen 10 02320 Esbo
Sivistystoimi, Svenska bildningstjänster/Grundskolor
Aineenopettajat

Tehtävän kuvaus: Vikarie för lektor i finska 12.8.2019-31.1.2020 med eventuell förlängning i Storängens skola..


Kelpoisuusvaatimus: Ämneslärarbehörighet i finska för grundskolan.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Arvostamme intresse för att arbeta för en enhetlig lärostig genom hela grundskolan. Vi värdesätter också intresse för att tillsammans med kollegerna utveckla skolans arbetssätt och pröva på nytt, samt förmåga att se nya möjligheter t.ex. gällande lärmiljöer, elevdelaktighet, IKT m.m. Vårt kollegium värdesätter en positiv inställning, flexibilitet, samt ett lösningsinriktat förhållningssätt i skolans vardag.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Storängens skola verkar på två adresser. På Rektorsgränden 4 verkar daghem, förskola, årskurserna 1-6, samt eftermiddagsverksamhet. Även årskurserna 7-9 har undervisningsutrymmen i huset. Efter åk 6 fortsätter eleverna på de högre klasserna vid Esboviksvägen 10. Storängens skola har ca 680 elever. Storängens skola vill ge alla elever goda baskunskaper och väcka intresse för inlärning. Våra elever ska inte bara klara sig i skolan i dag, utan också kunna möta det som framtiden för med sig. Vi vill hos eleverna utveckla samarbetsförmåga, eget tänkande, kreativitet och förmåga att uttrycka sig. Vår undervisning och fostran bygger på en positiv människosyn. Vi arbetar för kontinuitet ända till grundskolans sista årskurs. Vi arbetar för en trygg miljö där eleverna kan utvecklas som sociala och empatiska individer. Det svenska språket och den finlandssvenska kulturen lyfts fram i skolans verksamhet. En kunnig och engagerad personal, elever som uppmuntras att vara delaktiga och ett gott samarbete med vårdnadshavarna utgör grunden för utvecklingen av Storängens skola.

Lisätietoja tehtävästä
Rektor Ellinor Hellman
043 826 6698
ellinor.hellman@espoo.fi