(Poistunut julkaisusta)

Lektor i finska i gymnasiet, Mattlidens gymnasium
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.1.2020

Beskrivning av jobbet: Mattlidens gymnasium lediganslår en tillsvidare tjänst som lektor i finska. Undervisningstimmarna består av gymnasietimmar på den allmänna svenskspråkiga gymnasielinjen samt vid behov på den engelskspråkiga IB-linjen (International Baccalaureate).

Arbetsplats: Mattlidens gymnasium

Arbetstid: Arbetstid enligt UKTA
Heltid, baserar sig på undervisningsskyldighet som är 18 på gymnasiet i A-finska.

Det ledigförklarade jobbet är ett tjänsteförhållande.

Tjänsteförhållandet börjar i augusti 2020.

Behörighetskrav: Ämneslärarbehörighet i finska för gymnasiet.

Behörighetsvillkoren har fastställts i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998).

Vi förutsätter: utmärkta kommunikativa färdigheter och IKT-kunskaper; samarbetsvilja och -förmåga med gymnasiets ledning, lärare och annan personal i t.ex. studerandevårdsarbete, tutorverksamhet, läroplansarbete, tema- och utflyktsdagar; beredskap att ta del av teamarbete på gymnasiet och axla ansvar för något av de i gymnasiets vardag förekommande övriga uppgifterna.

Vi värdesätter: erfarenhet av gymnasieundervisning, goda kunskaper i engelska och beredskap till att vara grupphandledare till en basgrupp.

Mattlidens gymnasium är det enda svenskspråkiga gymnasiet i Esbo, 12 km väster om Helsingfors centrum. Skolan ligger intill Västerleden och har goda trafikförbindelser, såväl med Helsingfors som med olika delar av Esbo och med Grankulla. För närvarande har skolan ca 580 studerande av vilka ca 150 är IB-studerande som studerar för den internationella studentexamen International Baccalaureate.