(Poistunut julkaisusta)

Lektor i engelska
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.1.2019

Vanda stad, bildningsväsendets verksamhetsområde, svenskspråkig service
Vanda stad/Helsinge gymnasium

Övitsbölevägen 3, 01510 Vanda

Anställningsförhållandets längd: ordinarie 01.08.2019 -

Hej, du som är behörig lärare i engelska! Letar du efter en arbetsplats med kunniga och trevliga kolleger. Vi välkomnar dig till Vanda för att arbeta i Helsinge gymnasium.

Vi önskar anställa en lektor i engelska. Till ditt huvudsakliga arbete hör att planera, genomföra och utvärdera undervisningen. Vår skola har en positiv och engagerad arbetsgemenskap och en trivsam atmosfär. I den senaste skolhälsoundersökningen uppgav 90% av våra studerande att de trivs bra tillsammans. Arbetet är organiserat enligt principen med delat ledarskap och styrs av en ledningsgrupp. Vi utvecklar ständigt vår skola och våra arbetssätt.

Helsinge gymnasium har ca 150 studerande och 20 lärare. Skolan är välutrustad med modern teknik, vilket ger möjlighet till mångsidiga undervisningsmetoder. I samma skolcentrum finns Helsinge skola. Skolcentret är beläget i en historiskt värdefull miljö i Helsinge kyrkoby men bussförbindelserna är goda längs Tusbyleden samt till bl.a. Dickursby.

Bekanta dig med vår skola här (länk: http://www.helsingegymnasium.fi/).

I Vanda, vårt lands fjärde största stad, samarbetar vi i olika nätverk och har mod att pröva på nya verksamhetssätt. Staden är en trygg arbetsgivare som erbjuder de anställda omfattande möjligheter att utveckla sitt kunnande. Undersökningar visar att stämningen är bra på arbetsplatserna i Vanda och enligt den nationella Kommun 10-undersökningen skulle ca 90 % av undervisningspersonalen inom det svenskspråkiga resultatområdet rekommendera sin arbetsgivare. Vi arbetar enligt stadens värderingar: öppenhet, kurage, ansvarsfullhet och samhällsgemenskap.

Uppgifter om anställningen

Behörighetsvillkor: Behörighet enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 986/1998

Villkoren i tjänsteförhållandet bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA).

Den utnämnda personen ska uppvisa ett giltigt utdrag ur brottsregistret innan anställningen börjar. Före utnämningen ska ett godtagbart intyg över hälsotillståndet från företagshälsovården uppvisas.

Antalet anställningar: 1

Prövotid: Anställningen har 6 månaders prövotid
Heltids-/deltidsarbete: heltid
Typ av anställning: tjänst

Arbetstid: I enlighet med det tjänste- och arbetskollektivavtal som tillämpas


Rektor
Blomstedt, Johanna
040 7492 532
fornamn.efternamn(at)vantaa.fi

Vanda är en ansvarsfull arbetsgivare. Vi stöder våra anställdas välbefinnande och kompetens, och främjar en god atmosfär inom arbetsgemenskaperna. Vi utvecklar ständigt vårt chefsarbete.

Vänligen ansök endast elektroniskt.