(Poistunut julkaisusta)

Lektor i elevhandledning, Lagstads skola
Esbo stad

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.3.2020

Lagstads skola söker en elevhandledare!

Skolans namn och adress: Lagstads skola, Esbogatan 7, 02770 Esbo

Arbetstid enligt UKTA

Det ledigförklarade jobbet är ett tjänsteförhållande.

Tjänsteförhållandet börjar i augusti 2020.

Behörighetskrav: Ämneslärarbehörighet i elevhandledning för grundskolan / gymnasiet

Lärarbehörigheterna fastställs i enlighet med förordningen nr 986/98 om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet.

En lärare som undervisar i den grundläggande utbildningen skall ha utmärkt förmåga att använda skolans undervisningsspråk i tal och skrift.

Vi förutsätter att du kan fungera som vänelevshandledare och vara med i skolans antimobbningsteam samt vara intresserad av att ta hand om processen kring skolan valfria- och tillvalsämnen.

Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

Den svenskspråkiga grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen i Esbo erbjuder barn och unga mångsidig och högkvalitativ undervisning som utgör en grund för livslångt lärande. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.