Leirikeskustyöntekijä

Helsingin seurakuntayhtymä, Kiinteistöosasto