(Poistunut julkaisusta)

Lehtori, talotekniikka
Helsingin kaupunki, Stadin ammatti- ja aikuisopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 31.10.2019

Haemme Stadin ammatti- ja aikuisopistoon Kampus 5:lle talotekniikan opettajaa.

Tehtäviin kuuluu talotekniikan perustutkintoon sisältyvän eristyksen ja rakennuspeltiasennuksen osaamisalan (tekninen eristäjä) ammatillisten opintojen opettaminen.

Kelpoisuusehdot ja kielitaitovaatimus määräytyvät opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukaan.

Hakijan on lääkärintodistuksella osoitettava olevansa terveydentilaltaan sopiva virkaan, mikäli tulee valituksi. Virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Lisäksi tehtävässä edellytetään alan koulutusta ja työkokemusta.

Luemme eduksi tulityö- ja/tai työturvakorttikouluttajan pätevyyden. Aiemman opettajakokemuksen ja toiminnan nuorten parissa. Hyvät työelämäsuhteet ja halukkuuden kehittää oppisopimustoimintaa. Valmiudet opettaa muita talotekniikan osaamisalueita.

Kelpoisuusvaatimuksen täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää määräaikaisena tuntiopettajana ajalle 1.1.2020 - 31.12.2020.

Tämän avoimen tehtävän lisäksi haemme kahta vakinaista talotekniikan lehtoria (työavaimet KASKO-03-72-19 ja KASKO-03-73-19) sekä yhtä määräaikaista päätoimista tuntiopettajaa (KASKO-03-74-19) Stadin ammatti- ja aikuisopistoon. Lisätietoja helsinkirekry.fi.