Lehtori, sähkö- ja automaatiotekniikka
Lapin ammattikorkeakoulu

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.10.2020

Haemme Uudistuvan teollisuuden osaamisryhmään sähkö- ja automaatiotekniikan lehtoria toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Lehtori toimii uuden älykkään automaation muuntokoulutuksen suunnittelu- ja koordinaatiovastuussa sekä myöhemmin sähkö- ja automaatiotekniikan sekä konetekniikan koulutusten ja kunnossapidon opetus-, ohjaus ja TKI-tehtävissä.

Pätevyysvaatimukset
Ammattikorkeakoululain (932/2014) ja valtioneuvoston ammattikorkeakouluasetuksen (1129/2014) mukainen soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi edellytetään vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot.

Valintakriteerit
1) Laaja-alainen tietämys ja työkokemus teollisuudesta sekä seuraavista aihealueista: kunnossapito, teollisuusprosessit ja -laitteet, automaatiotekniikka ja prosessiautomaatio
2) Kokemus ja näytöt opetus- ja ohjaustehtävistä sekä koulutussuunnittelusta
3) Kokemus tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta
4) Vahva suullinen ja kirjallinen englannin kielen taito
5) Alueen teollisuuden tuntemus ja verkostot
6) Hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä opiskelijamyönteisyys

Palkkaus: AVAINTA ry opetusalan TES
Työ alkaa: 2.11.2020 tai sopimuksen mukaan

Hakemukset pyydetään lähettämään 25.10.2020 mennessä sähköpostitse riitta.mottonen(a)lapinamk.fi. Merkitse hakemukseen tunniste 1355. Hakijaa pyydetään toimittamaan lyhyt kuvaus osaamisestaan suhteessa pätevyysvaatimuksiin ja valintakriteereihin sekä CV.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot