(Poistunut julkaisusta)

Lehtori, markkinointi ja digitaalinen liiketoiminta
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.3.2018

Kansainvälinen, yrittäjähenkinen SeAMK – paras korkeakoulu opiskelijalle

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on monialainen korkeakoulu, jossa opiskelee 5000 opiskelijaa. Henkilöstöä SeAMKissa on noin 350. Haemme toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen 1.8.2018 alkaen

Lehtori, markkinointi ja digitaalinen liiketoiminta

Lehtorin tehtävään kuuluu liiketalouden alan tutkinto-ohjelmien opetus ja ohjaus sekä päivä- että monimuotokoulutuksessa. Opetussisällöissä painottuvat erityisesti markkinoinnin digitaalisten kanavien hyödyntäminen sekä liiketoiminnan kehittäminen digitalisoituvassa maailmassa. Arvostamme myös kasvuyrittäjyyteen liittyvää osaamista. Tehtävään voi sisältyä myös osallistumista TKI-toimintaan.

Tehtävän kelpoisuusehdot määräytyvät ammattikorkeakouluista annetun asetuksen 1129/2014 mukaisesti. Edellytämme hakijalta soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, alan työkokemusta sekä pedagogista koulutusta. Lehtorin tulee kolmen vuoden kuluessa tehtävään nimittämisestä suorittaa vähintään 60 opintopisteen laajuinen opettajankoulutus, jollei hänellä ole sellaista tehtävään nimitettäessä. Hakijalta edellytetään kokemusta verkkopedagogiikasta sekä kykyä soveltaa opetusta pienyrityskontekstiin Pk-yrittäjyyden ohjelman opetuksessa. Edellytämme myös, että hakija pystyy opettamaan sekä suomeksi että englanniksi. Arvostamme kokemusta opinnäytetöiden ohjauksesta ja työelämäyhteistyössä toteutettavasta opetuksesta (esim. yritystoimeksiannot opetuksessa).  

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät AVAINOTES:n mukaisesti ja eläke-edut kunnallisen eläkesäännön perusteella. Ennen tehtävän vastaanottamista hakijan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus. Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Tehtävän alkusijoituspaikka on SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri, Seinäjoki.

Hakemukset sähköisellä lomakkeella 16.3.2018 klo 15.00 mennessä.

Hakulomake: www.seamk.fi/tyopaikat

Lisätietoja antavat koulutuspäällikkö Päivö Laine, puh. 040 830 4175 tai yksikön johtaja Anmari Viljamaa, puh. 040 830 2397.