(Poistunut julkaisusta)

Lehtori, liikunta, Ruusuvuoren koulu
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.1.2021

Vantaan kaupunki, Kasvatus ja oppiminen, Perusopetus
Ruusuvuoren koulu

Kisatie 21, 01450 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 01.08.2021 -   • Miten innostat vastahakoisen teinin liikkumaan?
  • Miten huomioit murrosiän mukanaan tuomat haasteet esim. kehonkuvaan?
  • Miten ohjaat nuorta elinikäiseen liikkumiseen?

Ruusuvuoren koulussa opiskelee n. 530 nuorta 6.-9.-luokilla. Haluamme vaalia ajatusta siitä, että koulu on jokaiselle turvallinen ja innostava ympäristö, jossa voi olla oma itsensä. Oppilaan toimijuuden vahvistaminen on meille tärkeä asia. Koulussamme toimii työelämäpainotteisen oppimisen malli (Teppo), joka on mahdollisuus kaikille halukkaille koulun oppilaille opiskella vaihtoehtoisella tavalla työelämäjaksoilla peruskoulun rinnalla.  

Tutustu Ruusuvuoren koulun toimintaan

Henkilöstö koostuu yli 42 opettajasta, neljästä koulunkäyntiavustajasta sekä oppilashuollon henkilökunnasta. Kaikki oppilaat ovat aineenopetusjärjestelmässä. Tulevan lukuvuoden kehittämiskohteita ovat monialaiset oppimiskokonaisuudet ja laaja-alaisen osaamisen tuominen osaksi toimintakulttuuria, lukutaidon edistäminen sen laajassa merkityksessä. Koulumme sijaitsee Korsossa monimuotoisen lähiluonnon keskellä hyvien yhteyksien päässä. Oppimisen ja kasvun tukena on mahdollista hyödyntää kallioista metsää, vieressä olevia Ankkalampea ja urheilupuistoa sekä hyviä julkisia yhteyksiä.

Haemme osaavaan ja oppilaslähtöiseen opettajajoukkoomme liikunnan lehtoria vakinaiseen virkaan. Haluamme tukea oppilaiden vahvuuksien ja itsetuntemuksen kehittymistä ja viedä Koko koulu- ohjaa ajattelua eteenpäin. Edellytämme virkaan valittavalta kokemusta peruskoulun liikunnan opetuksesta, hyvää oppilaan kohtaamisen taitoa, oma-aloitteista työotetta, kykyä työskennellä liikunnan tiimin kanssa joustavasti ja rakentavasti sekä kykyä positiiviseen yhteistyöhön kotien kanssa. Luemme eduksi kokemuksen luokanvalvojan tehtävistä.

Hakuprosessiin kuuluu näytetunnin pitäminen.

Vantaa on maamme neljänneksi suurin kaupunki, jossa on rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla ja taitoa toimia yhteistyössä erilaisissa verkostoissa. Kaupunki on turvallinen työnantaja, joka tarjoaa henkilöstölle laajat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen. Nykyaikaisissa oppilaitoksissamme arvostetaan laadukkaan kasvatuksen ja opetuksen lisäksi kansainvälisyyttä, monikulttuurisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tutustu opettajan työhön vantaa.fi:ssä.


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaisesti.

Edellytettävät luvat: Valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virkasuhde

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan 


Yhteystiedot:

Rehtori

Rytilä Salla

040 521 2913

salla.rytila[at]vantaa.fi

Tavoitettavissa ma-pe klo 8-16

Apulaisrehtori Kaisa Honkakoski p. 043 827 2839


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.