(Poistunut julkaisusta)

Lehtori, liikunta, Leppäkorven koulu
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.1.2021

Vantaan kaupunki, Kasvatus ja oppiminen, Perusopetus
Leppäkorven koulu

Korpikontiontie 5, 01450 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 01.08.2021 - 


Hei sinä työstäsi innostunut liikunnanopettaja,

haemme uuteen 1-9 vuosiluokkien yhtenäiseen Leppäkorven peruskouluun liikunnanopettajaa.

Vantaan Korsossa aloittaa toimintansa 1.8.2021 alkaen Leppäkorven yhtenäinen peruskoulu. Uusi kouluyhteisö syntyy Leppäkorven alakoulun ja Korson yläkoulun yhdistyessä. Oppilaita koulussa tulee olemaan n. 850 ja opetushenkilöstöä 70. Koulurakennus valmistuu pääradan varteen nykyisen Leppäkorven koulun laajentuessa.

Koulua suunnitellaan pedagogisesti yhtenäiseksi peruskouluksi, jossa eri-ikäiset oppijat kohtaavat ja ovat vuorovaikutuksessa keskenään päivittäin. Luokanopetus ja aineenopetus sijoittuvat koulussa lähelle toisiaan, mikä tukee yhtenäisen peruskoulun ajatusta. Koulun aikuisten yhteistyö mahdollistaa oppilaille eheän koulupolun ensimmäisestä luokasta perusopetuksen päättymiseen asti. 

Leppäkorven uuden koulun tilat muodostuvat eri oppiaineille ja luokka-asteille tarkoitetuista oppimisen alueista. Näillä oppimisen alueilla opettajat työskentelevät tiiviissä yhteistyössä ja tiloja voi muokata oppilasryhmien tarpeita vastaaviksi.

Uusi työyhteisömme syntyy kahden työyhteisön yhdistyessä. Jo kahden vuoden ajan olemme tutustuneet toisiimme, rakentaneet yhteistyötä työyhteisöjen välille ja valmentautuneet tulevaan. Tulevassa  työyhteisössämme on valtava määrä kokemusta, ammattitaitoa, innostusta, yhteistyökykyä, innovatiivisuutta sekä huumoria. Meillä on suuri luotto siihen, että molempien koulujen vahva yhteisöllisyys saadaan vahvuudeksi myös uudessa Leppäkorven koulussa.

Haemme joukkoomme liikunnan lehtoria. Toivomme hakijalta innostusta liikunnan monipuoliseen opettamiseen ja oppilaiden liikunnalliseen elämäntapaan ohjaamiseen. Työssä onnistuminen vaatii hyviä yhteistyötaitoja, kykyä hyödyntää alueen luontoa ja lähellä sijaitsevia liikuntatiloja ja -paikkoja sekä oppilaslähtöistä otetta työhön.

Tutustu Leppäkorven koulun toimintaan.

Vantaa on maamme neljänneksi suurin kaupunki, jossa on rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla ja taitoa toimia yhteistyössä erilaisissa verkostoissa. Kaupunki on turvallinen työnantaja, joka tarjoaa henkilöstölle laajat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen. Nykyaikaisissa oppilaitoksissamme arvostetaan laadukkaan kasvatuksen ja opetuksen lisäksi kansainvälisyyttä, monikulttuurisuutta ja yhteisöllisyyttä.


Tutustu opettajan työhön Vantaa.fi:ssä.


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaisesti.

Palkkaus: OVTES 

Edellytettävät luvat: Valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, Ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virkasuhde

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan 


Yhteystiedot:

Rehtori

Hasari Päivi

040-5935419

paivi.hasari@vantaa.fi

Tavoitettavissa arkisin klo 8.30-16


Korson koulun rehtori

Maiju Rissanen

040-5297696

maiju.rissanen@vantaa.fi

Tavoitettavissa arkisin klo 8.30-16


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.