(Poistunut julkaisusta)

Lehtori, liiketalous
Laurea-ammattikorkeakoulu

Alkuperäinen julkaisupäivä 27.11.2020

Laurea on kansainvälisesti verkottunut metropolialuetta kehittävä ammattikorkeakoulu, jonka toimintatavassa opiskelijat ovat uuden osaamisen ja palveluinnovaatioiden tuottamisen keskiössä. Laurea yhdistää oppimisen sekä tutkimus- ja kehitystyön edistääkseen alueen palveluliiketoimintaa, palveluinnovaatioiden tuottamista ja yrittäjyyttä. Laurealla on monipuolinen kumppanuusrakenne ja selkeät toimintaa tukevat osaamisalueet.

Laurea on osakeyhtiö, jonka liikevaihto on noin 52 M€, ja joka työllistää tällä hetkellä noin 550 henkilöä. Opiskelijoita Laureassa on lähes 8000.

Haemme Laurea-ammattikorkeakouluun

Lehtoria

liiketalouden koulutukseen määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.1.2021-31.12.2023

Lehtorin tehtäviä Laureassa ovat opetus-, aluekehitys- ja tutkimus- ja kehittämistyö. Arvostamme kiinnostusta monialaiseen yhteistyöhön, opetuksen ja osaamisen kehittämiseen ja verkostoyhteistyöhön kansallisesti ja kansainvälisesti. Arvostamme lisäksi hyviä vuorovaikutustaitoja ja innostusta yhteisön kehittämiseen.

Tikkurilan kampuksella liiketalouden koulutus toteutetaan projektipohjaisena. Projektioppimisessa edistetään opiskelijoiden työelämäläheistä toimintaa ja aluekumppaneiden tarpeista syntyvien projektien toteuttamista. Lehtorin tehtävät sisältävät projektien hankinnan, suunnittelun, toteutuksen, ohjauksen ja arvioinnin sekä projektin hallinnointiin liittyvät tehtävät. Projektit kattavat laajasti organisaatioiden liiketoiminnan kehittämisen eri osa-alueet.

Toivomme:

  • kykyä toimia yhteistyössä opiskelijoiden, työyhteisön ja yhteistyökumppaneiden kanssa 
  • kykyä ohjata liiketoiminnan kehittämisprojekteja avoimessa oppimisympäristössä 
  • kokemusta digitaalisen liiketoiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta
  • kokemusta digitaalisesta markkinointiviestinnästä
  • Ms Office -työvälineiden osaamista

Edellytämme kykyä opettaa ja ohjata myös englanninkielellä.
 
Tehtävään valitulle tarjoamme mielenkiintoisen tehtävänkuvan motivoituneessa ja innostuneessa tiimissä. Meille Laureassa on tärkeää, että voit kehittää omaa osaamistasi, pääset vaikuttamaan työsi sisältöön ja koet olevasi osa korkeakouluyhteisöä.

Tehtävä on määräaikainen ja päättyy 31.12.2023. Lehtorin ensisijainen toimipiste on Tikkurilan kampuksella, mutta tehtävään voi kuulua opetusta myös muilla Laurean kampuksilla ja muissa koulutuksissa. Työsuhteen ehdot ja palkkaus ovat Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaiset. Lehtorin kelpoisuusvaatimukset määräytyvät ammattikorkeakouluista annetun asetuksen 1129/2014 ja Laurean johtosäännön mukaisesti.

Lisätietoja tehtävästä antaa kehittämispäällikkö Johanna Lahti, puh: 046 8567911. 

Lisätietoa liiketalouden koulutuksesta löydät myös Internet-sivuiltamme:

https://www.laurea.fi/koulutus/liiketalous-ja-tietojenkasittely/liiketalous-amk/


Lähetäthän hakemuksesi mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 13.12.2020 klo 23.59 mennessä.