(Poistunut julkaisusta)

Lehtori, liiketalous juridiikka
Laurea-ammattikorkeakoulu

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.7.2020

Laurea-ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti verkottunut metropolialuetta kehittävä ammattikorkeakoulu, jonka toimintatavassa opiskelijat ovat uuden osaamisen ja palveluinnovaatioiden tuottamisen keskiössä. Laurea yhdistää oppimisen sekä tutkimus- ja kehitystyön edistääkseen alueen palveluliiketoimintaa, palveluinnovaatioiden tuottamista ja yrittäjyyttä. Laurealla on monipuolinen kumppanuusrakenne ja selkeät toimintaa tukevat painoalat.

Laurea-ammattikorkeakoulu on osakeyhtiö, jonka liikevaihto on noin 52 M€, ja joka työllistää tällä hetkellä noin 500 henkilöä. Opiskelijoita Laureassa on lähes 8000.


Haemme lehtoria vakituiseen työsuhteeseen Laurean Hyvinkään kampukselle liiketalouden oikeustradenomikoulutukseen. Lehtorin pääasiallinen tehtävä on ensisijaisesti oikeustradenomikoulutuksessa painottuen yksityisoikeuden opintojaksoihin. Myös muut juridista osaamista olevat opetukset ja tehtävät ovat mahdollisia, esimerkiksi opinnäytetöiden ohjaaminen ja   osallistuminen hanketyöhön. Tehtävä alkaa viimeistään 1.10.2020.

Edellytämme vahvaa juridiikan osaamista, oikeustieteen maisterin tutkintoa, osaamista verkko-opetuksessa ja muiden digitaalisten työskentelytapojen hallintaa. Tehtävä edellyttää myös opiskelijalähtöistä työotetta, palveluhenkisyyttä sekä vahvoja vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja, työelämän verkostojen tuntemusta sekä yhteistyöosaamista opiskelijoiden ja työelämäkumppaneiden kanssa. 

Eduksi tehtävään luetaan opettajan pedagoginen pätevyys, kokemus modernista ammattikorkeakoulupedagogiikasta ja tuomioistuinharjoittelun suorittaminen. 

Työsuhteen ehdot ja palkkaus ovat Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaiset. Lehtorin kelpoisuusvaatimukset määräytyvät ammattikorkeakouluista annetun asetuksen 1129/2014 ja Laurean johtosäännön mukaisesti. 

Lisätietoja tarvittaessa, kehittämispäällikkö Arja-Helena Meronen, 4.8. klo 8-9 ja  5.8. klo 15-16 puh. 046 856 7694,