(Poistunut julkaisusta)

Lehtori (hoitotyö)
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

Alkuperäinen julkaisupäivä 26.8.2019

Haemme Satakunnan ammattikorkeakouluun Hyvinvointi ja terveys -osaamisalueelle

Tohtorin tutkinnon suorittanutta hoitotyön lehtoria

vahvistamaan opetus- ja TKI-toiminnassa tarvittavaa osaamista erityisesti hyvinvointiteknologian, laadunhallinnan, palvelumuotoilun ja tuotteistamisen aihealueilla.

Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde alkaa 1.12.2019 tai sopimuksen mukaan.

Kelpoisuutena tehtävään vaaditaan hoitotyön laajaa osaamista ja työelämäkokemusta sekä opetus- ja TKI -toiminnassa tarvittavaa osaamista erityisesti liittyen aihealueisiin hyvinvointiteknologia, laadunhallinta, palvelumuotoilu ja tuotteistaminen. Lisäksi kelpoisuutena ovat vahva englanninkielen taito, ammattikorkeakoulupedagogiikan asiantuntemus ja verkostot.

Arvostamme ikääntyneiden palveluihin liittyvää osaamista ja tutkimusintressiä. Arvostamme lisäksi opiskelijalähtöistä työotetta, oman työn ja tiimin tehtävien organisointikykyä sekä hyviä verkosto- ja tiimityötaitoja, kuten monialaista yhteistyötä tiimien ja osaamisalueiden kesken, verkkopedagogiikan asiantuntemusta sekä kiinnostusta monialaiseen kansalliseen ja kansainväliseen verkostotyöhön.

Yleiset kelpoisuusvaatimukset tehtävään määräytyvät asetuksen ammattikorkeakouluista 1129/2014 mukaan. Työsuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät SIVISTA:n mukaisesti.

Edellytämme soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja tohtorin tutkintoa sekä opettajan pedagogista pätevyyttä tai valmiutta hankkia se kolmen vuoden kuluessa tehtävään valinnasta.

Lisätietoja antaa:

Osaamisaluejohtaja Tiina Savola, puh. 044 710 3882

Soittoaika: 5.9. klo 14.00 – 16.00, 13.9. klo 9.00 – 10.00, 16.9. 14.00 – 16.00

Hakemukset 20.9.2019 klo 16 mennessä e-lomakkeella. Haastattelut aikaisintaan viikolla 41.