(Poistunut julkaisusta)

Lehtori englanti ja ruotsi, sijaisuus, Koivukylän koulu
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.1.2021

Vantaan kaupunki, Kasvatus ja oppiminen, Perusopetus
Koivukylän koulu

Kustaantie 10, 01400 Vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 10.02.2021 - 05.06.2021


Hei sinä englannin ja ruotsin opettamisesta ja nuorten hyvinvoinnin monipuolisesta tukemisesta innostunut opettaja! Etsimme sinua Koivukylän yläkouluun (vl7-9) englannin ja ruotsin opettajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 10.2.-5.6.2021. Määräaikaisuuden perusteena on lehtorin viransijaisuus.

Koulussamme opiskelee noin 430 nuorta vuosiluokilla 7-9. Opettajia ja muuta henkilöstöä on yhteensä noin 80 ja työyhteisöömme kuuluvat myös alueelliset oman äidinkielen opettajat. Koulussamme on neljä kaupunkitasoista vammaisopetuksen ryhmää, 16 yleisopetuksen ryhmää, kolme yleisopetuksen pienryhmää, sekä alueellinen Paja-luokka. Työelämäpainotteista perusopetusta toteutamme TEPPO-toiminnan muodossa.

Yhteisöllisen koulumme aikuiset tekevät aktiivista ja monipuolista yhteistyötä oppimisen tuen mallien kehittämiseksi. Tarjoamme erityistä tukea pienryhmäopetuksena, samanaikaisopetuksena ja erilaisina joustavina opetusjärjestelyinä oppilaan tarpeiden mukaisesti. 

Määräaikaisesa tehtävässä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon. Sijaisuus päättyy ko. päivänä tai aikaisemmin, kun vakinaisella viranhaltijalla on lakiin tai virkaehtosopimuksen määräykseen perustuva ehdoton oikeus palata virantoimitukseen.


Vantaa on maamme neljänneksi suurin kaupunki, jossa on rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla ja taitoa toimia yhteistyössä erilaisissa verkostoissa. Kaupunki on turvallinen työnantaja, joka tarjoaa henkilöstölle laajat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen. Nykyaikaisissa oppilaitoksissamme arvostetaan laadukkaan kasvatuksen ja opetuksen lisäksi kansainvälisyyttä, monikulttuurisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tutustu opettajan työhön Vantaa.fi:ssä.

Tutustu Koivukylän koulun toimintaan.

Löydät Koivukylän koulun myös Instagramista (@koiviksenkoulu) ja Facebookista.


 Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus.

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä halua ja taitoa tiimityöskentelyyn.

Luemme eduksi: kokemuksen työskentelystä monikulttuurisessa kouluyhteisössä sekä kokemuksen joustavien oppimisen tuen järjestelyiden toteuttamisesta yläkoulussa.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaisesti.

Palkkaus: OVTES

Edellytettävät luvat: Valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 1 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virkasuhde

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan 


Yhteystiedot:

Rehtori

Niemi Leena-Maija

0401867028

leena-maija.niemi@vantaa.fi


Apulaisrehtori Milla Nordling, milla.nordling@eduvantaa.fi, p. 043 8250407 klo 8-16

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.