(Poistunut julkaisusta)

Lehtori biologia ja maantieto, Hämeenkylän koulu
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.11.2019

Vantaan kaupunki, sivistystoimen toimiala, perusopetus
Hämeenkylän koulu, Sanomalan opetuspiste

Sanomatie 1, 01770 Vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 07.01.2020 - 30.05.2020


Hämeenkylän koulu hakee biologian ja maantiedon opettajaa kevätlukukaudeksi 2020. Koulu on vantaalainen yhtenäiskoulu, oppilaita on kaikkiaan noin 770. Hämeenkylän koulun toiminnalle keskeisiä asioita ovat yhteisopettajuus, joustavat oppimisympäristöt sekä oppilaiden joustava ryhmittely. Näihin toimintamalleihin sitoutuminen on ehdoton edellytys Hämeenkylässä toimimiseksi. Opettajat suunnittelevat, opettavat ja arvioivat yhdessä. Perinteisten luokkahuoneiden sijaan Hämeenkylässä on oppimisalueet, joilla opiskelee 2-3 perinteisen luokan verran oppilaita, useamman aikuisen opettamana ja tukemana.

Hämeenkylän koulu on työyhteisö, johon kannattaa tulla. Kouluterveyskyselyn perusteella koetun kiusaamisen ja yksinäisyyden kokeminen on vähäistä, Kunta10:n perusteella työyhteisö on sitoutunutta ja kokee yhdessä työskentelyn erittäin positiiviseksi asiaksi. Koulu on palkittu mm. OAJ:n vuoden kouluna 2014.

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus.

Luemme eduksi: Kokemukset yhteisopettajuudesta, halukkuus toimia yhteisopettajuudessa, valmiudet opettaa biologiaa ja maantietoa tietotekniikkaa hyödyntäen

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaisesti.


Edellytettävät luvat: valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 2 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virka

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan 


Yhteystiedot:

Rehtori

Majasaari Pasi

0408454405

pasi.majasaari@vantaa.fi
Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.