Ledningens assistent
Kirkkonummen seurakuntayhtymä

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 20.11.2020

Kyrkslätts kyrkliga samfällighet söker

LEDNINGENS ASSISTENT

Du arbetar som samfällighetens lednings assistent, tar hand om mötesärenden före och efter officiella möten, arkiveringsärenden, informationshanteringsärenden, fungerar som sekreterare i samfällighetens interna möten, sköter om samfällighetens offentlighetsmaterial och assisterar vid behov i kommunikation.

Vi söker en person med starka yrkeskunskaper:

Du har erfarenhet av motsvarande uppgifter, du har bra kunskaper i dataförvaltning och du är bra på att använda olika dataprogram. Arkivering och ärende- och informationshantering känns som din egen sak. Du lär dig snabbt, och du kan tänka logiskt och kombinera olika saker med varandra.

Vi önskar, att du är systematiskt och självständig medarbetare, som sköter såväl rutiner som utvecklandet av sitt arbete och som är flexibel med tanke på teamens arbeten.

Kunskaper om församlingsförvaltning räknas som merit.

Sök jobbet om

- du har en till uppgiften lämplig utbildning minst på institutnivå eller lägre
yrkeshögskoleexamen

- du är bra på att använda olika datasystem

- du har gedigna insikter i finska språket och minst nöjaktiga insikter i svenska språket

- du är konfirmerad medlem i Finlands evangelisk-lutherska kyrka

Vi önskar att du kunde börja hos oss 1.3.2021 eller enligt överenskommelse.

Vi erbjuder ett intressant och mångsidigt arbete inom församlingsförvaltning. Lönen är 2737,34 - 3077,18 euro i månaden i enlighet med Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtals kravgrupp 601 och beroende på erfarenhetstillägget. Arbetsplatsen för ledningens assistent finns för tillfället Kyrkslätts församlingshem och den valda bör visa ett godtagbart läkarintyg över sin hälsa inom fyra månaden efter hen tillträtt arbetet. Prövotiden är sex månader. I rekryteringen kan användas lämplighetsbedömning.

Sänd din ansökan via vår rekryteringslänk senast torsdag 10.12.2020 kl. 15.00.

Mera information om uppgiften ges av Sirkkaliisa Cavonius, puh. 040 8243 675.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot