Ledare inom småbarnspedagogik, Westends daghem
Esbo stad

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 26.1.2022

Beskrivning av jobbet: Svenska bildningstjänster (Svebi) rekryterar en ledare inom småbarnspedagogik från 1.2.2022 för Westends daghem.
Westends daghem är beläget i natursköna stadsdelen Westend och omfattar två byggnader bredvis varandra på samma tomt. Ena byggnaden inrymmer tre barngrupper och den andra byggnaden fyra barngrupper. Inalles 108 barn i åldern 1-5 år.

För att framgångsrikt arbeta som ledare inom småbarnspedagogiken ska du utgående från din kompetens och erfarenhet se varje barns och vuxens egenvärde och bemöta hen på ett jämlikt och uppmuntrande sätt.
Ledaren stödjer, tillsammans med personalen och med stöd av Svebis förvaltning och stadens övriga stödtjänster, varje barns möjligheter att leka, lära och utvecklas samt att uppnå sin egen potential i början av sin lärstig. Daghemmet samarbetar med närliggande förskolan och skolan för att tillsammans erbjuda kontinuitet på lärstigen för varje barn.
Ledare inom småbarnspedagogik leder och verkar i nätverk. Social kompetens, coachande ledarskap, respektfullt bemötande och problemlösande förhållningssätt är egenskaper som ger förutsättningar att lyckas som ledare. Du ska vara en god personalchef, van vid att samarbeta med vårdnadshavare och se självledarskap som en betydelsefull del av ledarskapet.
Svenska bildningstjänster skapar förutsättningar för och stödjer sina ledare i deras dagliga arbete. Ledarna i småbarnspedagogik är en sällsynt välfungerande grupp som arbetar för och med varandra. Tillsammans med
med rektorer och övriga ledare inom Svebi arbetar vi för en hållbar framtid för alla Esbobor, unga som äldre.

Om jobbet som ledare inom småbarnspedagogik intresserar, så ser vi fram emot din ansökning.

Arbetsplats: Westends daghem. Hirbölevägen 1 , 02160 Esbo
Arbetstid: 38,25 h/vecka
Det ledigförklarade jobbet är ett tjänsteförhållande.

Behörighetskrav:
behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik ( 540/2018). Behörighetsvillkoren för uppgiften som föreståndare som ansvarar för verksamheten vid ett daghem är behörighet för uppgiften som lärare eller socionom inom småbarnspedagogik enligt 26 eller 27 § och minst pedagogie magisterexamen samt tillräcklig ledarskapsförmåga.
Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska

Vi förutsätter:
Förmåga att leda strategi och personal.
Kunskaper i frågor gällande Plan för småbarnspedagogik (och Läroplan för förskoleundervisningen).
Kunskap att leda processer inom småbarnspedagogik.
Ett utvecklingsorienterat förhållningssätt.
Samarbetsförmåga och flexibilitet.
Kommunikationsfärdigheter.
Utmärkta kunskaper i svenska.
Goda kunskaper i finska.

Den valda ska uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993)

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social-och hälsovårdssektorns anställda och och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter:
Kunskaper i engelska

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot