Ledare inom småbarnspedagogik, Kungsgårds daghem
Esbo stad

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 15.11.2020

LEDARE INOM SMÅBARNSPEDAGOGIK

Svenska bildningstjänster (Svebi) rekryterar en ledare inom småbarnspedagogik från 4.1.2021 för Kungsgårds daghem.

Kungsgårds daghem är beläget i Köklax och har 102 barn fördelade på sex grupper varav två är förskolegrupper. Det dagliga samarbetet med skolan skapar kontinuitet på barnets lärstig.

För att framgångsrikt arbeta som ledare inom småbarnspedagogiken ska du utgående från din kompetens och erfarenhet se varje barns och vuxens egenvärde och bemöta hen på ett jämlikt och uppmuntrande sätt. Ledaren stödjer, tillsammans med personalen och med stöd av Svebis förvaltning och stadens övriga stödtjänster, varje barns möjligheter att leka, lära och utvecklas samt att uppnå sin egen potential i början av sin lärstig. Daghemmen och förskolorna samarbetar med den närliggande skolan för att tillsammans erbjuda kontinuitet på lärstigen för varje barn.

Ledare inom småbarspedagogik leder och verkar i nätverk. Social kompetens, coachande ledarskap, respektfullt bemötande och problemlösande förhållningssätt är egenskaper som ger förutsättningar att lyckas som ledare. Du ska vara en god personalchef, van vid att samarbeta med vårdnadshavare och se självledarskap som en betydelsefull del av ledarskapet.

Svenska bildningstjänster skapar förutsättningar för och stödjer sina ledare i deras dagliga arbete. Ledarna i småbarnspedagogik är en sällsynt välfungerande grupp som arbetar för och med varandra. Tillsammans med rektorer och övriga ledare inom Svebi arbetar vi för en hållbar framtid för alla Esbobor, unga som äldre.

Om jobbet som ledare i småbarnspedagogik intresserar, ser vi fram emot din ansökan!


Arbetsplats: Kungsgårds daghem

Arbetstid: 38.25 h/vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav:

Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018). Behörighetsvillkoren för uppgiften som föreståndare som ansvarar för verksamheten vid ett daghem är behörighet för uppgiften som lärare eller socionom inom småbarnspedagogik enligt 26 eller 27 § och minst pedagogie magisterexamen samt tillräcklig ledarskapsförmåga.

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.


Vi förutsätter:

- förmåga att leda strategi och personal

- kunskap i frågor gällande plan för småbarnspedagogik och läroplan för föreskoleundervisningen

- kunskap att leda processer inom småbarnspedagogik

- ett utvecklingsorienterat förhållningssätt

- samarbetsförmåga och flexibilitet

- kommunikationsfärdigheter

- utmärkta kunskaper i svenska

- goda kunskaper i finska

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)


Vi värdesätter:

- kunskaper i engelska


Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot