Ledare för missionsarbete & internationellt arbete

Vasa kyrkliga samfällighet, Vasa svenska församling