Ledande EU-skogsexpert
StaffPoint

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 3.1.2022
Finlands skogscentral har som uppgift att främja de skogsbaserade näringarna, verkställa skogslagstiftning och sköta uppgifter kring skoglig information. Skogscentralen har en budget på 48 miljoner euro och en personal på 570 personer.

För att stärka Skogscentralens EU-kompetens inom skog, miljö och klimat söker vi för en fast anställning en

LEDANDE EU-SKOGSEXPERT, som

- utvecklar planeringen av Skogscentralens verksamhet så att den har beredskap inför förändringar i EU-verksamhetsmiljön och speciellt i skogs-, miljö- och klimatfrågor
- följer pågående beredning av program och förordningar i EU som berör skogsbruket och rapportera om dem till Skogscentralens ledning
- deltar i eventuella arbetsgrupper som representant för Skogscentralen till exempel i teman som berör skogs och skogsbruk, biologisk mångfald och skydd av natur samt klimatförändringen
- utökar Skogscentralens kompetens och beredskap att delta i och stöda den nationella lagberedningen
- tillför skoglig expertis i EU:s program- och politikberedning i samarbete med Jord- och skogsbruksministeriet

Lönen bestäms enligt lönegrupp 12 i Skogscentralens kollektivavtal. Grundlönen är 4 310,80 euro i månaden, och dessutom betalas en personlig lönedel.

Stationeringsort är något av Skogscentralens huvudorter i landskapen. Arbetet inleds 1.3.2022 eller enligt överenskommelse.


Edellytämme sinulta

Har lämplig högskoleutbildning
Har erfarenhet av EU-politik och EU-programarbete och är bekant med EU:s beslutsprocesser och organ
Har kontakter till nationella och internationella EU-aktörer
Har flytande språkkunskaper, förutom finska eller svenska åtminstone engelska. Övriga språkkunskaper räknas som en fördel
Har en stark förmåga att leda dig själv och att nätverka
Har omfattande kunskaper och visioner om bioekonomi och dess framtid


Kiinnostuitko?

Ansökningar med löneanspråk ska vara inlämnade senast 24.1.2022 (www.staffpoint.fi).


Lisätietoja

Mia Viskari
Rekrytointikonsultti, Professionals
StaffPoint Oy, Keskustori 1 A 2, 2.krs., 33100 TAMPERE
050 449 1481, vaihde 030 047 2000
mia.viskari@staffpoint.fi www.staffpoint.fi


Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot