(Poistunut julkaisusta)

Ledande emigrantpräst i Spanien
Kirkkohallitus, Ulkoasiain osasto, Ulkosuomalaistyö

Alkuperäinen julkaisupäivä 31.8.2018

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland betjänar finländare i cirka 40 olika länder i samarbete med sina utländska systerkyrkor och finländska kristna organisationer. Vi har 140 anställda i huvudsyssla utomlands. Nu söker vi en självständig person som vill satsa på församlingsarbete och kan anpassa sig till nya omständigheter och uppgifter som

LEDANDE EMIGRANTPRÄST I SPANIEN

På Solkusten i Spanien finns en stor och växande grupp finländare, som i allt högre grad också består av personer i arbetsför ålder och familjer. Där finns en finländsk församling som är registrerad som förening i Spanien. Församlingens präster är emellertid anställda i tjänsteförhållande hos Kyrkostyrelsens enhet för arbete bland finländare utomlands. Prästtjänsten blir ledig och tillsätts för viss tid (4 år) fr.o.m. 1.6.2019.

Den ledande prästen leder församlingen och ansvarar för det allmänna församlingsarbetet, diakonin och turistarbetet. Sökande ska ha behörighet till prästtjänst. En framgångsrik skötsel av uppgiften förutsätter erfarenhet av församlingsarbete, utbildning i och erfarenhet av ledarskap samt erfarenhet av diakoni. Erfarenheten av arbete bland finländare utomlands eller egen erfarenhet av att bo utomlands samt kunskaper i spanska räknas som merit.
Befattningen är placerad i kravgrupp 602, minimilön 3 392,36 euro per månad. Utöver detta betalas ett utlandstillägg på 900 euro per månad och en årsbunden lönedel. En prövotid på sex (6) månader tillämpas.

Ansökan:
Ansökan lämnas via den elektroniska rekryteringstjänsten på adressen sakasti.fi/tyopaikat senast fredag 28.9.2018 kl. 16.00. Ansökningshandlingarna returneras inte. Utgående från ansökningarna kallas en del av de sökande till intervjuer 12.10.2018.

Mera information:
• t.o.m. 23.9 koordinatorn för turistarbetet Bror Träskbacka, bror.traskbacka@evl.fi, tfn 040 706 2606
• fr.o.m. 23.9 chefen för kyrkans arbete bland finländare utomlands Mauri Vihko, mauri.vihko@evl.fi, tfn 040 688 1443