Ledande diakonitjänsteinnehavare

Vasa kyrkliga samfällighet, Vasa svenska församling