(Poistunut julkaisusta)

Lastenvalvoja
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 21.2.2019

Vantaan kaupunki, sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, perhepalvelut
Perheoikeudellisten asioiden yksikkö

Peltolantie 2 D, 01300 VANTAA

Työsuhteen kesto: Vakituinen 12.03.2019 tai sopimuksen mukaan -


Haemme Vantaan perheoikeudellisten asioiden yksikköön lastenvalvojaa vakituiseen virkasuhteeseen 12.3.2019 alkaen.

Lastenvalvojan työhön kuuluu lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevien sopimusten vahvistaminen ja niihin liittyvät sopimusneuvottelut sekä isyyden selvittämiset. Lastenvalvojat ovat omalta osaltaan mukana myös eropalveluiden kehittämisessä.

Perheoikeudellisten asioiden yksikkö palvelee lapsen isyysasioissa sekä huolto-, tapaamis-, ja elatussopimusasioissa, laatii olosuhdeselvityksiä tuomioistuimelle lasten huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta sekä tuottaa tapaamispaikkapalvelua ja asiantuntija-apua huoltoriitojen tuomioistuinkäsittelyyn. Yksikössä työskentelee yhdeksän lastenvalvojaa, kaksi sosiaalityöntekijää, kaksi sosiaaliohjaajaa, kaksi toimistosihteeriä ja yksikön esimies.

Yksikkö tekee tiivistä kaupunkitasoista ja seudullista verkostoyhteistyötä. Työtä kehitetään aktiivisesti hallituksen lapsi- ja perhepalvelujen muutoshankkeen ja sosiaalihuoltolain hengessä osana Vantaan lapsiperheiden palveluiden kokonaisuutta. Keskeinen kehittämisalue on eropalveluiden kehittäminen ja erojen ennaltaehkäisy.

Yksikkö kuuluu hallinnollisesti perhepalveluiden tuloalueeseen, psykososiaalisten palveluiden kokonaisuuteen.

Vantaan perhepalveluissa kehitetään rohkeasti uusia työ- ja toimintatapoja. Meillä on avoin ja rento, kehittämismyönteinen ilmapiiri.

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Laki 817/2015 7§ mukainen laillistus tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme:

  • Kokemusta lastenvalvojatyöstä tai muusta eroauttamistyöstä tai perehtyneisyyttä perheoikeudellisiin asioihin tai lastensuojelutyöhön.
  • Hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja sekä kykyä itsenäiseen ja vastuulliseen työskentelyyn.

Luemme eduksi: Pro-Consona asiakastietojärjestelmän osaamisen ja sujuvan englannin kielen taidon.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti

Palkkaus: 2925,00 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 1
Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa
Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen
Palvelusuhteen muoto: Virka
Työaika: 36 h 45 min/viikko


Yhteystiedot:
Perheoikeudellisten asioiden yksikön esimies
Myllyniemi, Harri
p. 050 303 5507, harri.myllyniemi@vantaa.fi
Tavoitettavissa:
TI 26.2. klo 14.30-16.00
KE 27.2. klo 8.30-10.00
TI 5.3. klo 14.30-16.00


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.
Haethan paikkaa vain sähköisesti.