(Poistunut julkaisusta)

Lastenvalvoja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.2.2019

Tehtävän kuvaus


Perheoikeudellisten asioiden yksikkö kuuluu Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan perhe- ja sosiaalipalvelujen osastoon ja hoitaa keskitetysti lasten huoltoon, tapaamisoikeuteen, elatukseen sekä adoptioon ja avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyyden selvittämiseen liittyviä asioita.

Lastenvalvojat hoitavat avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyyden selvittämisiä sekä lasten huoltoon, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyviä sopimuksia.

Haemme työryhmäämme nyt uutta vakituista lastenvalvojaa.

Lastenvalvojien työryhmässä on yhteensä 15 lastenvalvojaa, lakimies, 3 toimistosihteeriä sekä johtava sosiaalityöntekijä. Meillä on keskitetty ajanvaraus, joka toimii osaksi netissä.

Tehtävän hoitamiseen tarvitaan
- perehtyneisyyttä perheoikeudellisiin asioihin ja niitä koskevan lainsäädännön hyvää tuntemusta
- aikaisempaa kokemusta lastenvalvojan työstä tai sosiaalityöstä
- hyviä vuorovaikutustaitoja ja paineensietokykyä
- positiivista asennetta ja halua kehittää työtä ja omaa osaamista yhdessä tiimin kanssa
- sujuvaa englannin kielen taitoa
- muu kielitaito eduksi

Virka täytetään sopimuksen mukaan.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti Helsingin kaupungin rekrytointijärjestelmän kautta. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-80-19. (Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13) Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto


Sosiaalihuoltolain (1301/14) 27 a §:n mukaan lastenvalvojan tehtävässä voi toimia sosiaalityöntekijä tai henkilö, jolla on muu tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (esim. oikeustieteen maisteri).

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Luemme eduksi


38 h 15 min