(Poistunut julkaisusta)

Lastenvalvoja, Perheoikeudelliset palvelut
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.11.2020

Perheoikeudellisten palvelujen yksikkö hakee lastenvalvojaa vakituiseen virkasuhteeseen. Lastenvalvoja käy lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevia neuvotteluja sopimusosapuolten kanssa sekä vastaa sopimusten vahvistamisesta. Lastenvalvojan lakisääteisiin tehtäviin kuuluu myös isyyden ja äitiyden selvittäminen.

Kymmenhenkisen lastenvalvojatiimin lisäksi perheoikeudellisten palvelujen yksikköön kuuluu tapaamispaikkatoiminta, olosuhdeselvitykset, eroauttamisen sosiaaliohjaaja, toimistosihteeri sekä yksikön päällikkö. Pidämme tärkeänä jatkuvaa kouluttautumista sekä työn tukemista niin esimiestasolta kuin esimerkiksi säännöllisellä työnohjauksella. Meiltä saat työhön hyvän perehdytyksen sekä mahdollisuuden osittaiseen etätyön tekemiseen. Yksikkö sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä, Espoon keskuksen juna-aseman vieressä.

Haastattelut toteutetaan etänä Teamsin kautta ke 2.12. (aamupäivä) ja ma 7.12. (aamupäivä). Mahdollinen toinen kierros järjestetään paikan päällä, ke 9.12. (iltapäivä).

Työpaikan nimi: Perheoikeudelliset palvelut, Virastopiha 2 C, 3. krs., 02270 Espoo.


Työaika: 38 h 15 min / viikko

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Kelpoisuusvaatimukset: Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 27 a §:n (292/2016) mukainen pätevyys.

Lastenvalvojan tehtävässä voi toimia sosiaalityöntekijä tai henkilö, jolla on muu tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Tehtävässä edellytetään aikaisempaa työkokemusta lastenvalvojatyöstä ja kiinnostusta työn ja uusien työtapojen kehittämiseen, hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisössä toimimisen taitoja, paineensietokykyä, sujuvaa suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista osaamista sekä kohtuullisia tietoteknisiä valmiuksia.

Arvostamme eroauttamiseen liittyvää työkokemusta, kohtuullista ruotsin kielen suullista ja kirjallista osaamista sekä muuta kielitaitoa.

Perhe- ja sosiaalipalveluihin sisältyvät koulu- ja opiskeluterveydenhoito, neuvolat, aikuisten ja perheiden sosiaalityö, perhetyö, perheoikeudelliset palvelut, lasten psykologia, perheneuvolat, lasten terapiapalvelut, lastensuojelu, maahanmuuttajapalvelut, vammaispalvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystys. Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja ennaltaehkäisevää toimintatapaa. Työn periaatteina ovat perhekeskeisyys, terveyden edistäminen, varhainen tuki ja puuttuminen sekä moniammatillinen työote.

Espoo on yli 270 000 ihmisen kasvava kotikaupunki, joka työllistää noin 14 000 henkilöä. Kaupungin vahvuutena on korkeasti koulutettu väestö sekä luova ja kehittämismyönteinen ympäristö.

Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka. Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Hyvän asiakaspalvelun tekee henkilöstö, joka tuntee espoolaisten asiakkaiden tarpeet. Espoo on moniarvoinen ja -kulttuurinen kaupunki. Monimuotoiset työyhteisöt, joissa erilainen osaaminen ja kokemus yhdistyvät, ovat edellytys espoolaisten asiakkaiden kohtaamiselle. Hyvällä mielellä työskentelevät työntekijät käyttävät osaamistaan laajasti kaupunkinsa hyväksi. Haluamme, että työntekijämme voivat hyvin, kehittävät omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä tuntevat työn iloa omasta työstään. Espoossa työskentelystä on etua. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä. Tarjoamme esimerkiksi apua asunnon hankintaan, taloudellista tukea opiskeluun ja itsensä kehittämiseen sekä työsuhdematkalippuedun ja liikunta- ja kulttuuriedun.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: www.espoo.fi/pelisaannot