(Poistunut julkaisusta)

Lastensuojelun tehostetun perhetyön ohjaaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.1.2020

Lastensuojelun liikkuvat palvelut on Espoon kaupungin lastensuojelun erityispalveluiden yksikkö, jossa toimii kaksi tehostetun perhetyön tiimiä, intensiivisen avoarvioinnin tiimi ja sijaishuollon sosiaaliohjauksen tiimi. Työotteemme on voimavarakeskeinen ja perustuu arvostavaan vuorovaikutukseen.

Haemme ohjaajaa vakituiseen työsuhteeseen tehostetun perhetyön tiimiin 3.2.2019 alkaen (tai sopimuksen mukaan).

Tehostettu perhetyö on perheiden kotona tehtävää intensiivistä ja tavoitteellista muutostyötä. Lastensuojelun asiakkaina on perheitä, joiden tilanteet ovat erityisen haasteellisia tai kriisiytyneitä. Perheiden tilanteita pyritään auttamaan esimerkiksi pureutumalla vanhemmuuden haasteisiin, perheen vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoihin sekä arjen hallintaan.

Työtä tehdään sekä itsenäisesti että työpareittain, ja työntekijät suunnittelevat itsenäisesti työtään. Asiakastyötä tehdään kaikkina viikonpäivinä päivä- ja ilta-aikaan. Tavoitteena on käyttää 50 % työajasta suoraan asiakkaan kanssa tehtävään työhön. Työhön kuuluu olennaisena osana asiakastyön kirjaaminen.

Työpaikan nimi: Lastensuojelun liikkuvat palvelut, tehostettu perhetyö

Työaika: 38 h 45 min / viikko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistotason tutkinto.

Tehtävässä edellytetään B-ajokorttia ja ajotaitoa, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä vaativaan asiakastyöhön ja reflektioon. Lisäksi edellytämme hyvää oman työn organisointikykyä sekä vahvaa kirjaamistaitoa.

Tehtävään valittu henkilö velvoitetaan esittämään huumausainetestiä koskeva todistus esimiehelle valintapäätöksen jälkeen. Testi tehdään Espoon työterveyspalveluissa.

Työntekijän tulee esittää tartuntatautilain 55 pykälän mukainen terveydentilan selvitys hengityselinten tuberkuloosista ennen palvelussuhteen alkamista. Selvityksen saamiseksi työntekijän tulee täyttää tuberkuloosikysely.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kielitaitoa, lisäkoulutuksia (esimerkiksi neuropsykiatrinen valmennus, maahanmuuttajatyö, terapeuttiset- tai käyttäytymistieteelliset asiakastyönkoulutukset, arviointityö, kirjaamisvalmennus) sekä halua ammatilliseen kehittymiseen.


Perhe- ja sosiaalipalveluihin sisältyvät koulu- ja opiskeluterveydenhoito, neuvolat, aikuisten ja perheiden sosiaalityö, perhetyö, perheoikeudelliset palvelut, lasten psykologia, perheneuvolat, lasten terapiapalvelut, lastensuojelu, maahanmuuttajapalvelut, vammaispalvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystys. Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja ennaltaehkäisevää toimintatapaa. Työn periaatteina ovat perhekeskeisyys, terveyden edistäminen, varhainen tuki ja puuttuminen sekä moniammatillinen työote.

Espoo on yli 270 000 ihmisen kasvava kotikaupunki, joka työllistää noin 14 000 henkilöä. Kaupungin vahvuutena on korkeasti koulutettu väestö sekä luova ja kehittämismyönteinen ympäristö.

Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka. Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.