(Poistunut julkaisusta)

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö, sijaisuus
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.11.2020

Haemme lapsiperheiden erityispalveluihin lastensuojelun sosiaalityön päällikköä kahden vuoden sijaisuuteen. Lapsiperheiden erityispalveluiden palvelualueen muodostavat lastensuojelun sosiaalityö, lastensuojelun erityispalvelut ja lastenpsykiatrinen yksikkö. Haemme nyt joukkoomme ammattitaitoista, kehittämisorientoitunutta ja innostavaa henkilöä, joka ottaa henkilöstön ja asiakkaat mukaan yhteiseen kehittämiseen.

Lapsiperheiden erityispalvelut kuuluvat Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen perhe- ja sosiaalipalveluihin. Työmme perustuu Espoo-tarinaan sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan. Osallistumme perhekeskuskehittämiseen yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Strategisena painopisteenä on tarjota asiakkaalle apua oikea-aikaisesti mahdollisimman varhain hänen omaan arkiympäristöönsä. Kehitämme yhteisiä toimintamalleja, jotta asiakkaan palvelupolku olisi mahdollisimman eheä kokonaisuus ja henkilöstön työ sujuvaa.

Lastensuojelun sosiaalityön päällikön työtehtäviin kuuluvat toiminnan strateginen kehittäminen, talouden ja henkilöstön johtaminen sekä vaikuttaminen laajoissa yhteistyöverkostoissa. Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö on lapsiperheiden erityispalvelujen johtoryhmän jäsen. Suorassa alaisuudessa ovat johtavat sosiaalityöntekijät ja kaksi perheterapeuttia.

Espoossa lastensuojelua on kehitetty pitkäjänteisesti ja perheiden tueksi on tarjolla monipuolisesti erilaisia tukitoimia sekä kaupungin omana toimintana että ostopalveluina. Systeemisen toimintamallin kehittäminen on ollut yksi keskeinen kehittämiskohde ja sitä on kehitetty systemaattisesti vuodesta 2017 alkaen. Seuraamme toimintaamme ja tavoitteitamme visuaalisen johtamisen tauluilla.

Tehtävässä menestyminen edellyttää lastensuojelun sosiaalityön ja lastensuojelulain tuntemusta, esimieskokemusta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Tehtävä sisältää erilaisten lausuntojen ja dokumenttien laatimista, joten edellytyksenä on myös hyvät kirjalliset taidot.

Haastattelujen ensimmäinen kierros pidetään etäyhteydellä. Haastattelut järjestetään maanantaina 30.11. ja tiistainan 1.12. iltapäivällä.

Työpaikan nimi: Lapsiperheiden erityispalvelut
Työaika: 36h 15min / vko
Haettava tehtävä on virkasuhteinen.
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys.