(Poistunut julkaisusta)

Lastenohjaajan vuorotteluvapaasijainen
Espoon seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.2.2020

Tapiolan seurakunnassa on haettavana määräaikainen 2.3.-28.6.2020, osa-aikainen (34h 6min/vko) lastenohjaajan vuorotteluvapaasijaisuus. Työ on laaja-alaista varhaiskasvatus- ja perhetyötä ja se sisältää perhemessuja ja -tapahtumia. Pääosa tehtävistä on tällä hetkellä päiväkerhotyötä. Etsimme varhaiskasvatuksen osaajaa, jolla on lapsi- ja perhelähtöinen työote sekä hyvät vuorovaikutus- ja esiintymistaidot. Huomioimme myös muun koulutuksen omaavat hakijat. Pidämme tärkeänä halua ja kykyä seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämiseen. Edellytämme sujuvaa suomen kielen taitoa ja arvostamme muuta kielitaitoa. Arvostamme muutosvalmiutta ja sosiaalisen median taitoja.
Työaika on 34h 6min/vko ja toimipaikkana on Mankkaan seurakuntakoti. Pätevyysvaatimuksena on piispainkokouksen suosituksen mukainen kelpoisuus lastenohjaajan tehtävään, esim. lapsi- ja perhetyön tutkinto, tai muu tutkinto. Vuorotteluvapaasijaisen on täytettävä myös vuorotteluvapaasijaiselta vaadittavat vuorotteluvapaalain määrittelemät ehdot.
Tehtävän vaativuusryhmä on 402 ja peruspalkka 1745,17€/kk piispainkokouksen hyväksymän lastenohjaajan tehtävään kelpoistavan tutkinnon suorittaneelle. Muun tutkinnon suorittaneille tehtävä kuuluu vaativuusryhmään 401 ja peruspalkka on 1681,76€/kk. Peruspalkan lisäksi voidaan maksaa KirVESTES:in mukaista kokemuslisää aikaisemman työkokemuksen perusteella.
Hakijan tulee olla evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Koeaika on puolet määräaikaisuuden kestosta. Valitun tulee esittää rikosrekisterilain 6.2 §:n mukainen rikosrekisteriote. Hakemuksen tulee olla KirkkoHR:ssä to 20.2.2020 klo 12 mennessä. Haastattelut pidetään ma 24.2.2020 klo 8-13 Tapiolan kirkolla, Kirkkopolku 6, Espoo. Tiedustelut lapsityönohjaaja Riina Nissinen, riina.nissinen@evl.fi, p. 040 7494334.