(Poistunut julkaisusta)

Lastenohjaajan työsuhde
Suomussalmen seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.9.2018

Lastenohjaajan tehtävä sisältää päivä- ja perhekerhotyötä, jumalanpalveluselämään osallistumista sekä leiri- ja retkitoimintaa. Tehtävä edellyttää aktiivista työotetta, kykyä toimia itsenäisesti ja valmiuksia kohdata perheiden erilaisia elämäntilanteita. Tehtävään valitulla tulee olla hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä valmiuksia kehittää sekä omaa että varhaiskasvatustyötä. Hänellä tulee olla myös kykyä toimia joustavasti yhteistyössä eri työmuotojen kanssa koko seurakunnassa. Tehtävän hoitaminen edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta.

Tehtävän kelpoisuusehtona on tutkinto, joka ilmenee piispainkokouksen 9.9.2009 antamasta päätöksestä tai halukkuus tutkinnon hankkimiseen.

Tehtävään valitun tulee ennen valinnan vahvistamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6 § 2. momentissa tarkoitettu rikostaustaote. Hakijan tulee olla konfirmoitu ev.lut. kirkon jäsen.

Työ alkaa 1.1.2019.

Tehtävään valitulla on 4 kuukauden koeaika.

Hakemus tulee toimittaa Suomussalmen seurakuntaan viimeistään perjantaina 19.10.2018 klo 16.00 mennessä