(Poistunut julkaisusta)

Lastenohjaaja, Palokan alueseurakunta
Jyväskylän seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.5.2020

Palokan alueseurakunnan lastenohjaajan tehtävänkuva sisältää seuraavia
tehtäviä, joiden vastuista sovitaan lukukausittain alueseurakunnan lastenohjaajien kesken lähiesimiehen eli varhaiskasvatuksen ohjaajan johdolla: ryhmätoimintaa lapsille ja perheille (mm. päivä- ja perhekerhot), verkostoyhteistyötä erityisesti päivähoidon (vasu) kanssa, diakoninen apua arkeen toiminta, aamupalapysäkin toimintaan osallistuminen, kaakaopyhäkoulu (koululaisille suunnattu iltapäiväpyhäkoulu), erilaiset tapahtumat ja tilaisuudet, kirkkohetket ja perheiden jumalanpalvelukset, retket ja leirit sekä osallistumista muuhun seurakuntatyöhön.

Tehtävä edellyttää aktiivista työotetta ja valmiuksia kohdata perheiden erilaisia elämäntilanteita. Tehtävään valittavalla tulee olla hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä valmiuksia kehittää sekä omaa että varhaiskasvatustiimin työtä. Hänellä tulee olla myös kykyä toimia joustavasti yhteistyössä eri työmuotojen kanssa. Toimenhaltijalla tulisi olla valmius kehittää oman työalan ja alueseurakunnan muiden työalojen kanssa uusia tapoja ohjata lasten vanhempia antamaan perheen piirissä kristillistä kasvatusta. Tehtävässä korostetaan edellä mainittujen asioiden lisäksi digitaalisia taitoja. Valinnassa painotetaan myös ammatillisen osaamisen ja
seurakunnan työntekijän identiteetin eheää kokonaisuutta.

Lastenohjaajan tehtävän kelpoisuusehtona on tutkinto, joka ilmenee piispainkokouksen 9.9.2009 antamasta päätöksestä. Tehtävään valitun tulee ennen valinnan vahvistamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6 § 2. momentissa tarkoitettu rikostaustaote.
Hakijan tulee olla konfirmoitu ev.lut. kirkon jäsen.
 

Rekrytointi-ilmoitus kokonaisuudessaan luettavissa Jyväskylän seurakunnan internet-sivuilla.

Hakemukset pyydämme lähettämään sähköisen rekrytointipalvelumme kautta.