Lastenkodin johtaja
Helsingin Kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 24.11.2021

Tehtävän kuvaus

Kiinnostaako sinua tulla johtamaan ja kehittämään laadukasta lastensuojelun vastaanottotoimintaa? Olet lastensuojelun laitoshoidon vahva ammattilainen. Hallitset isotkin kokonaisuudet ja osaat omalla esimerkilläsi johtaa ja edistää laadukasta ja vaikuttavaa lastensuojelun vastaanottotoiminnan arvioivaa ja kuntouttavaa työtä.

Haemme Lastenkodin johtajan viransijaista nuorten vastaanottoon ajalle 1.1.2022 - 31.12. 2025.

Nuorten vastaanottoon kuuluu Kallion, Malminkartanon ja Herttoniemen vastaanoton yksiköt. Laitospaikkoja on yhteensä 42. Moniammatillista henkilökuntaa on nuorten vastaanotossa yhteensä 77. Vuositasolla Nuorten vastaanottoon sijoitetaan noin 250 lasta, jotka ovat 13-17 -vuotiaita. Perustehtävänä on ympärivuorokautisen vastaanottotoiminnan, arviointityöskentelyn sekä lasten perushoidon ja huolenpidon lisäksi turvata lasten ja nuorten hyvän kasvun edellytyksiä ja vahvistaa vanhempien toimintakykyä ja vastuullisuutta lapsen etu huomioiden.

Asiakkaitamme ovat helsinkiläiset lapset, jotka tulevat vastaanottoon pääasiassa kiireellisellä sijoituksella. Sijoitukset ovat lyhyitä, muutaman kuukauden mittaisia arviointijaksoja, jonka aikana nuoren ja perheen kanssa tehdään tiivistä arviointi- ja kuntoutustyötä.

Arviointityössä painottuu lapsen tarpeiden, vanhemmuuden toteutumisen, perheen kokonaistilanteen sekä lapsen ja perheen avun ja tuen kartoitus, mitä tehdään tiiviissä yhteistyössä avohuollon sosiaalityön kanssa. Arviointityötä tehdään koko sijoituksen ajan vastuusosiaalityöntekijän sekä nuoren, perheen ja lähiverkoston kanssa. Johtajana olet osaltasi varmistamassa, että vastaanotto- ja arviointityö on laadukasta ja lapsen edun huomioivaa työskentelyä.

Nuorten vastaanoton johtajana vastaat toiminnan johtamisesta, kehittämisestä, seurannasta ja arvioinnista. Keskeisiä tehtäväalueita työssäsi ovat:
- asiakasprosesseihin liittyvä päätöksenteko
- verkosto- ja yhteistyö lapsen lähi- ja viranomaisverkostojen kanssa
- yhteistyöverkostojen ja yhteisen työn aktiivinen ylläpitäminen ja kehittäminen
- asiakastarpeista lähtevän toiminnan kehittäminen yhdessä vastuusosiaalityön ja omien palveluiden kanssa
- henkilöstöasioihin liittyvät esimiestehtävät ja päätöksenteko
- taloussuunnittelu, -seuranta ja budjettivastuu
- moniammatillisen henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja kehittäminen.
Lisäksi tehtävään sisältyy ympärivuorokautinen varallaolo sovitun järjestelmän mukaisesti.

Jokaisella osastolla on vastaava ohjaaja, sairaanhoitaja ja ohjaajia. Osastojen hoito- ja kasvatushenkilöstön mitoitus vaihtelee 1.5-2.0 välillä. Lisäksi vastaanotossa on omia erityistyöntekijöitä mm. psykologeja, lääkäripalvelut ostopalveluna ja kotihuollon ohjaajia. Kehittämistyön tukena työskentelee vastaanottotoiminnan projektisuunnittelija ja hallinnollista työtä ovat tukemassa yksiköiden toimistosihteerit.

Työ nuorten vastaanotossa on vastuullista, monipuolista ja mielenkiintoista verkostotyötä. Lastensuojelua ja vastaanottotoimintaa kehitetään monella tavalla ja nuorten vastaanoton johtajana pääset osallistumaan tähän kehittämistyöhön. Kehitämme muun muassa:
- vastaanoton hallinnollista organisoitumista
- suunnitellaan uusia vaativan hoidon osastoja
- jalkautetaan lääkäripalveluja osaksi vastaanottotoimintaa
- suunnitellaan ja toteutetaan uusia koulutuspolkuja henkilöstön osaamisen varmistamiseksi ja näyttöön perustuvia menetelmiä työn tueksi
- kehitetään yhteistä työtä muiden toimijoiden kanssa.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus
SOTE-01-807-21. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto: Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, alan tuntemus ja riittävä johtamistaito.

Kielitaitovaatimuksena suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Lisäksi edellytämme lastensuojelun laitoshuollon kokemusta ja lastensuojelulain tuntemusta. Edellytämme myös hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä työn kehittämistaitoja ja hyviä dokumentointitaitoja. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää vahvaa esihenkilötyön kokemusta, talouden suunnittelun ja hallinnan taitoja, valmiutta monipuoliseen työryhmä- ja verkostotyöskentelyyn, hyvää ymmärrystä hoito- ja kasvatustyöstä sekä lasten yksilöllisistä tarpeista.

Sopimusala

SOTE Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Lastensuojelupalvelujen päällikkö, Anita Lindfors, anita.lindfors@hel.fi

Lisätietoa

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot