(Poistunut julkaisusta)

Lastenkodin johtaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.2.2019

Tehtävän kuvaus


Vastaanottotoiminnan palvelun kohderyhmään kuuluvat akuutissa sijaishuollon tarpeessa olevat 0-17-vuotiaat lapset. Palvelun käyttö alkaa useimmiten kiireellisessä sijoitustilanteessa tai kiireellisenä avohuollon tukitoimenpiteenä.

Nuorten vastaanottoon kuuluvat Kallion, Malminkartanon ja Herttoniemen vastaanoton työyksiköt. Laitospaikkoja kokonaisuudessa on yhteensä 42. Moniammatillista henkilökuntaa on nuorten vastaanotossa yhteensä 66.

Vuositasolla Nuorten vastaanottoon sijoitetaan noin 300 13-17 -vuotiasta lasta. Perustehtävänä on ympärivuorokautisen vastaanottotoiminnan sekä lasten perushoidon ja huolenpidon lisäksi turvata lasten ja nuorten hyvän kasvun edellytyksiä ja vahvistaa vanhempien toimintakykyä ja vastuullisuutta lapsen etu huomioiden.

Arviointityössä painottuu lapsen tarpeiden, vanhemmuuden toteutumisen, perheen kokonaistilanteen sekä lapsen ja perheen avun ja tuen kartoitus, mitä tehdään tiiviissä yhteistyössä avohuollon sosiaalityön kanssa.

Nuorten vastaanoton johtajana vastaat toiminnan johtamisesta, kehittämisestä, seurannasta ja arvioinnista. Keskeisiä tehtäväalueita työssäsi ovat:
- asiakasprosesseihin liittyvä päätöksenteko
- verkosto- ja yhteistyö lapsen lähi- ja viranomaisverkostojen kanssa
- yhteistyöverkostojen aktiivinen ylläpitäminen
- asiakastarpeista lähtevän toiminnan kehittäminen yhdessä vastuusosiaalityön ja omien palveluiden kanssa
- henkilöstöasioihin liittyvät esimiestehtävät ja päätöksenteko
taloussuunnittelu, -seuranta ja budjettivastuu
- moniammatillisen henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja kehittäminen.

Tehtävään sisältyy ympärivuorokautinen varallaolo sovitun järjestelmän mukaisesti.


Hakemukset ensisijaisesti Helsingin kaupungin rekrytointijärjestelmän kautta. Kirjallinen hakemus lähetetään: Helsingin kaupungin kirjaamo Sosiaali- ja terveysvirasto PL 10 00099 Helsingin kaupunki (Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 - 13).

Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto


Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, alan tuntemus ja riittävä johtamistaito.

Kielitaitovaatimuksena suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Luemme eduksi


Lastensuojelutyön kokemusta, vahvaa kokemusta esimiestyöstä, hyviä yhteistyö-, verkostotyö- ja vuorovaikutustaitoja, kehittämisestä innostunutta asennetta sekä talouden suunnittelun ja hallinnan taitoja.