(Poistunut julkaisusta)

Lastenhoitaja Ymmerstan esiopetukseen
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 2.12.2019
Lastenhoitajan sijaisuus pedagogisesti vahvistetussa esiopetusryhmässä Ymmerstan päiväkodissa. Ryhmässä on 16 lasta, joiden kanssa työskentelet yhdessä kahden varhaiskasvatuksen opettajan kanssa. Esiopetus toimii koulun tiloissa ja tekee yhteistyötä koulun kanssa mm. kummiluokkien kautta. Toimintamme on strukturoitua pienryhmätoimintaa uuden vasun mukaisesti. Talossamme toimii laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja, joka on matalan kynnyksen tuki. Ryhmä liikkuu lähiympäristössä, mikä tarjoaa monipuolisen oppimis- ja leikkiympäristön metsineen ja leikkialueineen. Leikin avulla on työstetty vuorovaikutustaitoja, mikä näkyy ryhmän vakaana toimintana. Eskaritoiminnan punaisena lankana toimii Seikkailujen eskari -materiaali. Työpaikan nimi: Ymmerstan päiväkoti Työaika: 38h 45min/viikko Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Tehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma). Tehtävässä edellytetään: -tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote. -tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536) Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä. Tervetuloa osaavaan joukkoomme!