(Poistunut julkaisusta)

Lastenhoitaja, Hevoshaan päiväkoti
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.10.2019

Vantaan kaupunki, sivistystoimen toimiala, varhaiskasvatus
Hevoshaan päiväkoti

Hevoshaantie 17, 01200 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 11.11.2019 tai sopimuksen mukaan - 


Hei, sinä varhaiskasvatuksen ammattilainen! Tervetuloa kehittämään uuden päiväkodin pedagogiikkaa!

Etsimme varhaiskasvatuksen lastenhoitajia uuteen ja upeaan Hevoshaan päiväkotiin. 

Hevoshaan päiväkoti avattiin elokuussa 2019 Hevoshaantielle, Hakunilan urheilupuiston ja uimahallin läheisyyteen. Lähimetsät ja urheilupuisto tuovat monia erinomaisia mahdollisuuksia aktiiviselle toiminnalle, liikkumiselle ja erilaisille oppimisympäristöille. Luonnonläheisyys ja erinomaiset retkeilymaastot ovat vieressämme päivittäin.

Valoisassa päiväkodissamme on yhteensä 6 kotialuetta 1-6-vuotiaille lapsille. Kasvattajia tulee olemaan 24, kun toimimme koko laajuudessa. Haemme nyt iloiseen ja ammattitaitoiseen joukkoomme kahta (2) lastenhoitajaa.  

Olemme päässeet hyvään alkuun pedagogiikan kehittämistyössä. Varhaiskasvatussuunnitelman mukainen toiminta innostaa yhteisöämme jatkuvaan positiiviseen ja eteenpäin vievään ajattelumalliin. Meillä lapsi saa olla lapsi huolimatta erilaisista tarpeistaan; inkluusio on toteutuvaa arkea. Suuremman yksikön mukanaan tuoma vertaistuki on koettu tärkeäksi yhteistä toimintaamme tukevaksi asiaksi. Yksikössämme työskentelee myös varhaiskasvatuksen erityisopettaja tehden yhteistyötä muun kasvattajatiimin kanssa. Hän tukee kasvattajatiimejä konsultoivalla työotteella.

Hevoshaan päiväkodissa toimitaan pienryhmätoiminnan periaatteiden mukaisesti, näin lapset saavat itsekin osallistua hyvin kehitystään ja oppimistaan tukevaan toimintaan ja sen suunnitteluun. Parityöskentelymalli ja siihen suunnitellut tilat mahdollistavat lapsen osallisuuden ja yksilöllisyyden hyvin.

Yhteisen arjen jakaminen ja yhdessä toimiminen avartavat jokaisen lapsen elämännäkemystä ja lisäävät suvaitsevaisuutta. Lapset saavat hyviä valmiuksia toimia eri tilanteissa erilaisten ihmisten kanssa. Koko päiväkoti toimii yhteisönä myös toimintaa suunniteltaessa.

Turvallinen kasvuympäristö muodostuu positiivisesta ilmapiiristä. Lasten, perheiden ja henkilökunnan yhteistyö mahdollistaa ympäristön, jossa voi yhdessä ihmetellä elämän suuria asioita. 


Olet tervetullut käymään päiväkodissamme!

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Lastenhoitaja (Tehtävään soveltuva sosiaali- ja  terveysalan perustutkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto tai muu vastaava tutkinto. (Laki 272/2005, 8 §))

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: Positiivista ja eteenpäin suuntaavaa työotetta.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti


Edellytettävät luvat: valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 2

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: 38 h 45 min/viikko 


Yhteystiedot:

Päiväkodin johtaja

Niittymäki Marika

+358438259439

marika.niittymaki@vantaa.fi


Tavoitettavissa arkisin klo 8 - 16

Varajohtaja Sanna Tilli, 0403553508, sanna.tilli@vantaa.fi. Tavoitettavissa arkisin klo 8-15

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.