(Poistunut julkaisusta)

Lasten kuntoutuspalvelujen päällikkö
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 22.10.2019

Lasten kuntoutuspalvelujen päällikkö

Työavain 2-725-19
Vakinainen virkasuhde alkaen 01.01.2020
Hakuaika päättyy 05.11.2019 kello 15:45
Lasten terapiapalvelut , Terveyskuja 2 A 02770 Espoo
Sosiaali- ja terveystoimi, Perhe- ja sosiaalipalvelut/Lasten terapiapalvelut
Hallinto- ja toimistotyö

Tehtävän kuvaus: Haemme lasten kuntoutuspalvelujen päällikköä 1.1.2020 perustettavalle palvelualueelle, johon kuuluvat lasten kuntoutuspalvelut, perheneuvolapalvelut, perhesosiaalityö ja perheasioiden yksikkö. Päällikkö vastaa lasten kuntoutuspalvelujen toiminnan sujuvuudesta, kehittämisestä, tuloksellisuudesta ja henkilöstön hyvinvoinnista strategian ja tavoitteiden mukaisesti. Lasten kuntoutuspalvelujen päällikkö on palvelualueen johtoryhmän jäsen. Lasten kuntoutuspalveluja ovat lasten puheterapia, lasten toimintaterapia ja lasten psykologipalvelut. Palvelut sijoittuvat kolmeen toimipisteeseen, joissa työskentelee lähes 60 ammattilaista. Päällikön alaisuudessa työskentelee kaksi lähiesimiestä. Lasten kuntoutuspalveluissa työn painopiste on perheiden ja lapsen muun lähiympäristön ohjauksessa ja konsultoinnissa. Tämän lisäksi tehdään arvioita sekä yksilöllistä ja ryhmämuotoista kuntoutusta. Lapsen ja perheen kokonaistilanne huomioidaan monialaisessa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.


Kelpoisuusvaatimus: Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Tehtävässä edellytetään kokemusta johtamisesta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, aktiivista työotetta sekä kehittämismyönteisyyttä. Lisäksi edellytämme lasten kuntoutuspalvelujen sekä lasten ja perheiden palvelujärjestelmän tuntemusta.

Arvostamme Lean-johtamisen ja kehittämisen osaamista sekä innostusta digitaalisten palvelujen kehittämiseen.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 4200,53 €/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 36 h 45 min / vko


Perhe- ja sosiaalipalveluihin sisältyvät terveydenhoito, perhesosiaalityö, aikuissosiaalityö, lasten terapiapalvelut, lastensuojelu, maahanmuuttajapalvelut, vammaispalvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystys. Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja ennaltaehkäisevää toimintatapaa. Työn periaatteina ovat perhekeskeisyys, terveyden edistäminen, varhainen tuki ja puuttuminen sekä moniammatillinen työote. Espoo on yli 270 000 ihmisen kasvava kotikaupunki, joka työllistää noin 14 000 henkilöä. Kaupungin vahvuutena on korkeasti koulutettu väestö sekä luova ja kehittämismyönteinen ympäristö. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka. Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita. Hyvän asiakaspalvelun tekee henkilöstö, joka tuntee espoolaisten asiakkaiden tarpeet. Espoo on moniarvoinen ja -kulttuurinen kaupunki. Monimuotoiset työyhteisöt, joissa erilainen osaaminen ja kokemus yhdistyvät, ovat edellytys espoolaisten asiakkaiden kohtaamiselle. Hyvällä mielellä työskentelevät työntekijät käyttävät osaamistaan laajasti kaupunkinsa hyväksi. Haluamme, että työntekijämme voivat hyvin, kehittävät omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä tuntevat työn iloa omasta työstään. Espoossa työskentelystä on etua. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä. Tarjoamme esimerkiksi apua asunnon hankintaan, taloudellista tukea opiskeluun ja itsensä kehittämiseen sekä työsuhdematkalippuedun ja liikunta- ja kulttuuriedun. Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa. Espoo on savuton työpaikka. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: espoo.fi/pelisäännöt

Lisätietoja tehtävästä
Lasten terapiapalv. vs päällikkö Ilkka Pakarinen
050 321 6301
etunimi.sukunimi@espoo.fi
23.-25.10. ja 4.-6.11.