(Poistunut julkaisusta)

Lärare inom småbarnspedagogik
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.1.2019

Vanda stad, bildningsväsendets verksamhetsområde, svenskspråkig service
Dickursby daghem

Idrottsvägen 4, 01370 Vanda

Anställningsförhållandets längd: ordinarie


Är du den lärare i småbarnspedagogik vi söker till Dickursby daghem?

Dickursby daghem är ett svenskspråkigt daghem med fyra barngrupper med barn i åldern 1-5 år. Dickursby daghem fungerar i samband med Dickursby skola och är beläget i Sandkulla på promenadavstånd från Dickursby och Sandkulla tågstationer samt med bra bussförbindelser.

Läraren i småbarnspedagogik jobbar i ett team. Till uppgifterna hör att ansvara för barnens vård, fostran och utveckling i samarbete med det övriga I arbetsteamet. I vår vardag samarbetar vi alla aktivt med varandra, vårdnadshavarna och övriga samarbetspartners.

Vanda, vårt lands fjärde största stad, har mod att göra saker på ett nytt sätt och förmåga att samverka i olika nätverk. Staden är en trygg arbetsgivare som erbjuder de anställda omfattande möjligheter att utveckla sitt kunnande. Det svenskspråkiga resultatområdet värnar om högklassig fostran och utbildning. Vi uppskattar kulturell mångfald, gemenskap och samarbete.

Uppgifter om anställningen

Behörighetsvillkor: Lärare i småbarnspedagogik (Behörighet som lärare inom småbarnspedagogik enligt lagen om småbarnspedagogik)


Utöver behörighetsvillkoren förutsätter vi: Modersmålsliknande kunskaper i svenska.

Som merit räknar vi: Erfarenhet av eller intresse för att jobba med smågruppsverksamhet. Vi uppskattar motionens betydelse, där lek och rörelse är med i vår vardag

Villkoren i tjänsteförhållandet bestäms enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA).

Lönesättning: enligt arbets- och tjänstekollektivavtal (AKTA)

Tillstånd som krävs: den person som utnämns ska uppvisa ett giltigt utdrag ur brottsregistret. Före utnämningen ska också ett godtagbart intyg över hälsotillståndet från Vanda stads företagshälsovård uppvisas.

Antalet anställningar: 1

Prövotid: Anställningen har 6 månaders prövotid
Heltids-/deltidsarbete: heltid
Typ av anställning: arbetsavtalsförhållande

Arbetstid: 38 h 45 min/vecka

Kontaktinformation:

Daghemsföreståndare
Nina Horsma
050 302 4932

fornamn.efternamn(at)vantaa.fi

Viceföreståndare
Maria Qvickström
043 8255 302


Vanda är en ansvarsfull arbetsgivare. Vi stöder våra anställdas välbefinnande och kompetens, och främjar en god atmosfär inom arbetsgemenskaperna. Vi utvecklar ständigt vårt chefsarbete.
Vänligen ansök endast elektroniskt.