(Poistunut julkaisusta)

Lärare inom småbarnspedagogik, Westends daghem
Esbo stad

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.1.2021

Vi söker dig som är entusiastisk och vill jobba som lärare inom småbarnspedagogik!

Du fungerar som teamledare för din barngrupp och som medlem av ledningsgruppen som utvecklar hela daghemmet. Som lärare ansvarar du för den pedagogiska verksamheten i gruppen och att arbetet sker i enlighet med målen i planen för småbarnspedagogik.

Som teamledare trivs du med att leda och motivera andra samt dela med dig av din kunskap och erfarenheter. På Westends daghem strävar vi till att erbjuda barnen en meningsfull vardag genom positivt bemötande, trygghet och god kommunikation. Vi har 7 barngrupper med barn i åldern 1-5.

Vi värdesätter att du har förmåga till självständigt arbete och intresse för utveckling.

Westends daghem finns i två byggnader. Vi har stor gård med skogen, havet och sportmöjligheter nära oss.

Arbetet inleds i augusti 2021.


Arbetsplats: Westends daghem, Hirbölevägen 1, 02160 Esbo.


Arbetstid: 38 h 15 min / vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018).

Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik).

I rekryteringen beaktas även lärare inom småbarnspedagogik, som snart utexamineras.

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter din positiva inställning och goda samarbetsförmåga.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.