(Poistunut julkaisusta)

Lärare inom småbarnspedagogik, Westends daghem
Esbo stad

Alkuperäinen julkaisupäivä 27.8.2020

Vi söker dig som är entusiastisk och vill jobba som lärare inom småbarnspedagogik med 1-3 åriga barn. Du fungerar som teamledare för din barngrupp och som medlem av ledningsgruppen som utvecklar hela daghemmet. På Westends daghem strävar vi till att erbjuda barnen en meningsfull vardag genom positivt bemötande, trygghet och god kommunikation. Vi värdesätter att du har förmåga till självständigt arbete och intresse för utveckling.

Arbetsplats: Westends daghem

Arbetstid: 38h 15 min/vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal


Behörighetskrav:
Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018).

Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik).

I rekryteringen beaktas även lärare inom småbarnspedagogik, som snart utexamineras.

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.


Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)


Vi värdesätter: Förmåga till självständigt arbetet och intresse för utveckling


Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.