(Poistunut julkaisusta)

Lärare inom småbarnspedagogik, Westends daghem
Esbo stad

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.12.2019

Beskrivning av jobbet: Som lärare inom småbarnspedagogik har du pedagogiskt ansvar för barngruppen, planerar, förverkligar och utvärderar verksamheten tillsammans med teamet och fungerar som teamledare. Teamledarna bildar daghemmets ledningsgrupp, som ansvarar för att utveckla daghemmets verksamhet. Arbetet börjar i en 1-5 års grupp.

Arbetsplats: Westends daghem

Arbetstid: 38 h 45 minuter/vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav:
Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018).
Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik).
I rekryteringen beaktas även lärare inom småbarnspedagogik, som snart utexamineras.
Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:
Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter: God förmåga att leda både barn och vuxna.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

#contactforum