(Poistunut julkaisusta)

Lärare inom småbarnspedagogik, Westends daghem, 2 uppgifter
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.3.2020

Beskrivning av jobbet: Kom med och skapa en meningsfull vardag för barnen i Westends daghem i en mångsidig lärmiljö med skog, stad och hav i närheten!

Vi strävar till ett skapa en meningsfull vardag genom positivt bemötande, god kommunikation, att skapa trygghet och professionalitet. Som lärare inom småbarnspedagogik deltar du aktivt i utvecklingsarbetet både i ditt team och i daghemmet. Du är teamledare för barngruppens arbetsteam och pedagogiskt ansvarig för barngruppen du arbetar i. Du är medlem i daghemmets ledningsgrupp, som ansvarar för utvecklingen av verksamheten och pedagogiken i daghemmet.

Westends daghem har 7 barngrupper i två olika byggnader.

Arbetet börjar i augusti 2020.

Arbetsplats: Westends daghem, Hirbölevägen 1, 02160 Esbo.

Arbetstid: 38h 45min / vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018).

Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik).

I rekryteringen beaktas även lärare inom småbarnspedagogik, som snart utexamineras.

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter: god förmåga att leda barn och vuxna.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.