Lärare inom småbarnspedagogik, Vindängens daghem och förskola
Esbo stad

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 15.11.2020

Vindängens daghem och förskola erbjuder både småbarnspedagogik och förskoleundervisning.

Vi ser barnen som unika individer som alla behöver olika saker. Att skapa en atmosfär och en inlärningsmiljö som respekterar olikheter ser vi därför som en av våra viktigaste uppgifter. I verksamheten satsar vi på en språkstimulerande miljö där barnen är delaktiga och får en upplevelse av att kunna påverka sin egen dag.
Vi ger en målmedveten social tränng där vi lägger stor vikt vid bemötandet av barn och vuxna.

Nu rekryteras en lärare till förskolan!

Arbetsplats: Vindängens daghem och förskola, Kivinebbsvägen 21 (tillfällig adress), 02130 Esbo. Under våren flyttar vi tillbaka till Hagalund, Vindgränden 8.

Arbetstid: 38 h 15 min / vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018).

Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik).

I rekryteringen beaktas även lärare inom småbarnspedagogik, som snart utexamineras.

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.


Vi utför den här rekryteringen som anonym rekrytering. Syftet med anonym rekrytering är att fokusera på sökandens yrkeskompetens och arbetserfarenhet. Vi väljer dem som kallas till anställningsintervjuer utan att se deras personuppgifter.

Chefen som väljer vem som ska intervjuas bedömer sökandena utifrån kompetensuppgifterna i ansökan utan att se namn, kontaktuppgifter, ålder, kön och andra identifieringsuppgifter.

För att den anonyma rekryteringen ska lyckas, ska du skriva dina identifieringsuppgifter endast i de fält som anvisats för dem. Lägg märke till att också den fria ansökningstexten du skriver ska följa principerna för anonymitet.

Lämna in din ansökan på webben via systemet Kuntarekry. Då innehåller din ansökan alla nödvändiga uppgifter och rekryteringen kan utföras anonymt.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1400369
  • Tehtäväalue: Koulutus/opetus
  • Työsuhde: Vakituinen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Esbo