Lärare inom småbarnspedagogik, Storängens daghem och förskola
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 3.6.2021

Vi söker en lärare inom småbarnspedagogik till Storängens daghem och förskola! Är det du?

I och med att vi är en större enhet med olika möjligheter, så hör vi gärna dina önskemål om barngrupp/ålder. Läsåret 2021-2022 är behovet specifikt i förskolegrupp.

Storängens daghem och förskola är fysikst i samma byggnad som Storängens skola. Vi ser det som en fördel att ha barn och unga i olika åldrar under samma tak. Betyder personalmässigt ett mångsidigt kunnande. Även om en större byggnad , så råder en lugn och trygg stämning i enheten.Närmijön är attraktiv, vi har skog, hav och insjö i närheten. Även ishall och andra idrottsfaciliteter.

Vi utgår från personalen styrkor och för oss viktigt att förhålla sig positivt till nya idéer och metoder. Det är uttalat att allt behöver inte gå som planerat, efter det kan leda utveckling.

Arbetet inleds i augusti 2021.

Även formellt obehöriga är välkomna att söka arbetet som ett vikariat 2.8.2021-30.6.2022.

Arbetsplats: Storängens daghem och förskola, Rektorsgränden 4, 02360 Esbo.
Arbetstid: 38 h 15 min / vecka
Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018).

Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik).

I rekryteringen beaktas även lärare inom småbarnspedagogik, som snart utexamineras.

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:
Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter ditt pedagogiskt kunnande, din positiva inställning till nya idéer och arbetsmetoder. Du utgår från möjligheter. Vi värdesätter även god samarbetsförmåga och vänligt bemötande av barn och vuxna.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot