(Poistunut julkaisusta)

Lärare inom småbarnspedagogik, Storängens daghem och förskola
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 28.5.2019

Lärare inom småbarnspedagogik, Storängens daghem och förskola

Työavain 3-935-19
Vakinainen työsuhde alkaen 01.08.2019
Hakuaika päättyy 06.06.2019 kello 15:45
Storängens daghem och förskola , Rektorsgränden 4 02360 Esbo
Sivistystoimi, Svenska bildningstjänster/Dagvård
Varhaiskasvatus

Tehtävän kuvaus: Vi anställer en lärare inom småbarnspedagogiken på Storängens daghem och förskola. Vi är en stor enhet med olika möjligheter vad beträffar barngrupper/ålders barn. Jag hör gärna dina tankar och önskemål vad beträffar inledande av arbetet! Vi är en enhet med trygga och tydliga strukturer (Värdegrund) och olika möjligheter att utveckla egna kunnandet. En fungerande arbetsgemenskap! Du fungerar som (en av) ledare för arbetslaget och vi har som mål att ha två lärare och en barnskötare i varje barngrupp inom småbarnspedagogiska verksamheten. Förskolan har en lärare och två barnskötare i sina arbetslag. Planen för småbarnspedagogik/Förskolans läroplan är våra styrdokument. Vi tar till vara personalens olika styrkor och kunnande och strävar efter vardagskvalitet med den vuxna som modell. Du får gärna ringa, så diskuterar vi mera om arbetet. Formellt obehöriga är välkomna att diskutera möjligheter till vikariat! Bekanta dig med om att jobba i vår verksamhet här: https://www.youtube.com/watch?v=Iqh9qUz64gw


Kelpoisuusvaatimus: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018). Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik). I rekryteringen beaktas även lärare inom småbarnspedagogik, som snart utexamineras. Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Även formellt obehöriga är välkomna att söka arbetet som vikariat 1.8.2019-30.6.2020


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Arvostamme ditt pedagogiska kunnande, din goda samarbetsförmåga och positiva förhållningssätt till nya tankar, idéer och arbetsmetoder. Dessutom värdesätter vi ansvarsfullt och vänligt bemötande av både barn och vuxna.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2610,47 €/månad
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38 h 45 min / vecka


Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö. Esbo stad är en rökfri arbetsplats.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Ledande daghemsföreståndare Susanne Nordling
050 321 7376
susanne.nordling@espoo.fi

Viceledare Anne Björklund
043825 4271
anne.bjorklund@espoo.fi